Zvolte jazyk

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo

Hra pro 4-7 hráčů od 8mi let.

BANG! je hra, v níž se odehrává westernová přestřelka mezi šerifem a skupinou banditů, kteří se ho snaží poslat na onen svět. Pomocníci šerifa bojují na jeho straně inkognito, ale je zde i odpadlík, jenž sleduje svůj vlastní cíl!

Ve hře BANG! přebírá každý hráč jednu z těchto rolí, přičemž zároveň ztělesňuje některou z postav inspirovaných Divokým západem.

 

OBSAH

 • 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany):
  • 7 karet rolí: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 2 Pomocníci šerifa, 3 bandité;
  • 16 karet postav (s náboji na zadních stranách);
  • 80 hracích karet.
 • 7 nápovědných karet s přehledem symbolů;
 • pravidla.

 

CÍL HRY

Každý hráč má svůj vlastní cíl:

Šerif: Aby ochránil zákon a pořádek, musí zabít všechny Bandity a Odpadlíka.

Bandité: Rádi by zabili Šerifa, ale zcela bez skrupulí se budou zabíjet i mezi sebou navzájem, aby získali odměnu.

Pomocníci šerifa: Pomáhají Šerifovi a chrání ho za každou cenu.

Odpadlík: Chce se stát novým šerifem; jeho úkolem je zůstat jako poslední živý ve hře.

 

PŘÍPRAVA

Vezměte tolik karet rolí, kolik je hráčů, a rozdělte je následovně:

4 hráči: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 2 Bandité;
5 hráči: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 2 Bandité, 1 Pomocník šerifa;
6 hráči: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 3 Bandité, 1 Pomocník šerifa;
7 hráči: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 3 Bandité, 2 Pomocníci šerifa.

Tyto karty zamíchejte a každému hráči dejte jednu lícem dolů. Kdo dostane kartu Šerifa, otočí ji lícem nahoru. Zbylí hráči se seznámí se svou rolí, ale ostatním ji neukazují.

Zamíchejte všech 16 postav a každému hráči dejte jednu lícem nahoru. Všichni poté oznámí jména svých postav a odhalí jejich schopnosti. Každý si dále vezme jinou kartu postavy ze zbývajících, otočí ji lícem dolů a částečně ji zakryje svou kartou postavy tak, aby bylo vidět přesně tolik nábojů, kolik je nakresleno na kartě jeho postavy vedle jejího portrétu. Během hry se budou tyto náboje podle potřeby zakrývat a zase odhalovat, aby se znázornilo, že postava byla zraněna či vyléčena.

Šerif hraje s jedním nábojem navíc: když jsou na jeho kartě postavy nakresleny tři náboje, uvažuje se za všech okolností, že jsou tam znázorněny čtyři; pokud jsou tam čtyři, v případě Šerifa jako by jich tam bylo pět.

Zbývající karty rolí a postav dejte zpět do krabičky.

Zamíchejte hrací karty a rozdejte každému hráči lícem dolů tolik karet, kolik má nábojů. Zbývající karty položte doprostřed stolu jako dobírací balíček lícem dolů. Vedle nechte prostor pro hromádku odhozených karet; ty se sem pokládají lícem nahoru. Každý hráč si může vzít jednu nápovědnou kartu.

Symbol knihyPoznámka: Při svých prvních hrách můžete zkusit zjednodušenou verzi, jestliže před vlastní hrou odstraníte všechny karty se symbolem knihy.

 

Postavy

Každá westernová postava má nějakou jedinečnou zvláštní schopnost. Řada nábojů vedle portrétu postavy představuje její životy, tj. kolikrát může být zasažena, než bude definitivně zabita a odstraněna ze hry. Navíc náboje udávají, kolik karet smíte mít v ruce na konci svého tahu (limit karet v ruce).

Příklad: Jesse Jones má 4 životy: může být až čtyřikrát zasažen, než vypadne ze hry. Navíc jeho hráč může mít v ruce na konci svého tahu až čtyři karty. Kdyby Jesse Jones jeden život ztratil a zbyly mu 3, směl by si na konci svého tahu ponechat v ruce nanejvýš tři karty. Ale žádný strach! Ztracené životy se dají opět obnovit.

Poznámka: Každý hráč představuje nějakou postavu; tyto dva termíny pro účely těchto pravidel považujeme za vzájemně zaměnitelné.

Příklad: Sdělení, že „Calamity Janet zraňuje Willyho the Kida za 1 život“, znamená totéž co „hráč mající postavu Calamity Janet způsobí, že hráč mající postavu Willyho the Kida jí musí ubrat 1 život“.

 

PRŮBĚH HRY

Hra probíhá v tazích po směru hodinových ručiček. Začíná Šerif. Tah každého hráče se dělí na tři fáze:

 

 1. Dobrání dvou karet;
 2. Zahrání libovolného množství karet;
 3. Odhození nadpočetných karet.

 

1. Dobrání dvou karet

Vezměte si do ruky vrchní dvě karty z dobíracího balíčku. Jakmile karty v balíčku dojdou, zamíchejte hromádku odhozených karet a vytvořte nový balíček. Schopnosti některých postav mohou průběh této fáze změnit — například si smíte dobrat více karet, resp. vzít si je odjinud než z dobíracího balíčku.

 

2. Zahrání libovolného množství karet

Můžete hrát karty ve svůj prospěch nebo ve snaze poškodit nebo podpořit ostatní hráče. V této fázi však rovněž nemusíte hrát vůbec žádné karty. Je dovoleno zahrát libovolné množství karet; existují pouze tři omezení:

 • Smíte zahrát pouze jednu kartu BANG! za tah. Toto ale neplatí pro jiné karty se symbolem Symbol BANG!;
 • Před každým hráčem může být vyložena pouze jedna kopie od každé karty. Karty se považují za totožné, mají-li stejný název;
 • Smíte mít ve hře pouze jednu zbraň. Jakmile zahrajete jinou kartu zbraně, ta dříve vyložená se odhodí. Není však dovoleno zahrát stejnou zbraň, jakou už máte ve hře, například abyste měli v ruce méně karet.

Příklad 1: Pokud máte ve hře Barel, nemůžete zahrát další Barel, protože jeden hráč před sebou nesmí mít dvě stejné karty.

Příklad 2: Máte-li v ruce dvě karty Vězení, můžete obě zahrát ve stejném tahu, ovšem každou na jiného hráče.

Ve hře se objevují dva druhy hracích karet: karty s hnědým okrajem (hnědé karty) a karty s modrým okrajem (modré karty).

Hnědé karty působí okamžitě. Zahrajete je tak, že je umístíte lícem nahoru přímo na hromádku odhozených karet a současně provedete efekt, který je na nich uveden v podobě symbolů a/nebo textu (viz níže).

Modré karty mají dlouhodobý efekt. Vykládáte je přímo před sebe (výjimka: Vězení) a od té chvíle jsou považovány za karty „ve hře“; zůstávají vyložené a jejich efekt trvá, dokud nejsou nějakým způsobem odstraněny ze hry (např. zahráním karet Cat Balou nebo Panika!) nebo nenastane nějaká speciální okolnost (např. u karty Dynamit). Můžete mít ve hře libovolné množství karet za předpokladu, že nemají stejný název a nachází se mezi nimi nanejvýš jedna zbraň.

 

3. Odhození nadpočetných karet

Jakmile 2. fáze skončí (protože nechcete nebo nemůžete hrát žádné další karty), musíte odhodit z ruky všechny nadpočetné karty přesahující váš limit karet v ruce. Nezapomeňte, že limit karet v ruce na konci tahu se rovná počtu nábojů (tj. životů), jež jsou momentálně vidět na kartě, která leží pod kartou vaší postavy. Jestliže máte v ruce stejně nebo méně karet, než máte momentálně životů, nemůžete žádné karty dobrovolně odhodit. Poté nastává tah dalšího hráče.

 

 

Zabití postavy

Pokud vaše postava ztratí svůj poslední život, je zabita a hra pro vás končí, jestliže okamžitě nezahrajete kartu Pivo (viz níže). Jakmile vypadnete ze hry, ukažte ostatním svou kartu role a odhoďte všechny karty, které máte v ruce a ve hře před sebou.

 

Tresty a odměny

 • Pokud Šerif zabije svého Pomocníka, musí odhodit všechny karty, které má v ruce a ve hře před sebou.
 • Hráč, který zabije Banditu (dokonce i když je sám Bandita!), získá za odměnu 3 karty z dobíracího balíčku. Jestliže Bandita zahraje Duel a přijde nakonec o život, protože jako první neodhodí kartu BANG!, odměnu nedostane nikdo.

 

KONEC HRY

Hra končí, je-li splněna některá z následujících podmínek:

 

 1. Šerif je zabit. Pokud už je naživu pouze Odpadlík, vítězí on. V opačném případě vítězí Bandité;
 2. Všichni Bandité a Odpadlík jsou zabiti. Vítězí Šerif a jeho Pomocníci.

Příklad 1: Pokud jsou zabiti všichni Bandité, ale Odpadlík je stále ve hře, hra pokračuje. Odpadlík musí nyní čelit Šerifovi a jeho Pomocníkům sám.

Příklad 2: Již delší dobu jsou zabiti všichni Bandité a Šerif právě přišel o poslední život. Ve hře sice v tu chvíli zůstává Odpadlík a jeden z Pomocníků, přesto však vítězí Bandité, kteří pro dosažení svého cíle položili vlastní životy!

 

Nová hra

Chcete-li hrát více než jednu hru za sebou, mohou se hráči, jejichž postavy jsou na konci hry stále „naživu“, rozhodnout, že si je (ale nikoli karty v ruce a ve hře) ponechají také pro následující partii; hráči, jejichž postavy byly zabity, si musí náhodně vybrat nové.

Pokud chcete dát všem hráčům možnost zahrát si Šerifa, můžete se dohodnout, že před začátkem každé hry tato role „přejde“ k jinému hráči, zatímco ostatní role se rozdělí náhodně.

 

HERNÍ MECHANISMY A POJMY

Tato kapitola zahrnuje vysvětlení důležitých herních mechanismů a pojmů, u nichž by mohlo dojít k záměně, nebo takové, jež se vztahují k většímu množství karet. Jednotlivé karty a jejich efekty jsou podrobněji popsány v další kapitole.

 

Zahrání karty a použití karty
Zahrání karty znamená její vyložení z ruky a provedení efektu, který je na ní uveden. V závislosti na druhu karty zůstává daná ve hře nebo se umisťuje na hromádku odhozených karet. Ve většině případů je toto možné učinit pouze ve vlastním tahu (výjimka: Pivo a Vedle!)

Použití karty je nadřazený pojem, jenž zahrnuje její zahrání (viz předchozí odstavec) a současně další možná využití (například odhození kvůli dosažení určitého efektu), která zpravidla určují jiné karty. Pokud nějaké pravidlo například zakazuje „hraní karty X“, znamená to, že jakékoli jiné použití (jako odhození) je povoleno. Naopak jestliže by bylo zakázáno „použití karty X“, nesmí ji hráči zapojit do hry žádným způsobem.

Příklad 1: Jestliže vyložíte kartu BANG! z ruky, abyste způsobili zranění jiné postavě, jedná se o její zahrání.

Příklad 2: Jestliže kartu BANG! odhodíte z ruky v rámci provádění efektu karty Duel, nemají na ni vliv efekty vztahující se k „zahrání karty BANG!“, tedy například smíte i nadále zahrát svou standardní jednu kartu BANG! za tah.

Příklad 3: Postava Calamity Janet může používat kartu Vedle! jako kartu BANG! Proto ji smí vykládat jak k přímému zranění, tak odhazovat v rámci efektu karet Duel nebo Indiáni!

 

Karta a efekt karty

Jestliže se text nebo symboly na kartách odvolávají přímo na kartu X, je ke spuštění dotyčného efektu zapotřebí mít k dispozici tuto konkrétní kartu.

Pokud text nebo symboly na kartách uvádí formulaci typu „použijte efekt X“, pak je tento efekt proveden, i když není zahrána příslušná karta.

Příklad 1: K odvrácení účinku karty Indiáni! musíte odhodit přímo kartu BANG! Nelze ji nahradit žádnou jinou kartou s efektem BANG!

Příklad 2: Ke zrušení karty BANG!, kterou zahraje Slab the Killer, je třeba použít dva efekty Vedle! Nemusí pocházet přímo z karet Vedle!

Příklad 3: Pokud Jourdonnais úspěšně „sejme“, znamená to pro něj získání efektu Vedle! proti jakémukoli efektu BANG! (Jestliže by čelil kartě BANG! zahrané Slabem the Killerem, potřeboval by pro její zrušení ještě jeden efekt Vedle!)

 

Vzdálenost a dostřel

Diagram vzdálenosti mezi hráči

Vzdálenost určuje pozici hráče vůči ostatním; vzdálenost mezi dvěma hráči představuje minimální počet míst mezi nimi, počítáno po směru nebo proti směru hodinových ručiček (viz schéma). Hráči sedící bez prostředně nalevo a napravo od vás se z vaší perspektivy nachází ve vzdálenosti 1, hráči sedící o jedno místo dále v obou směrech ve vzdálenosti 2 atd.

Vzdálenost je velmi důležitá, protože se na ni odvolávají některé karty. Za normálních okolností dosáhnete pouze na cíle (hráče nebo karty) ve vzdálenosti 1.

Pokud hráč vypadne ze hry, již se do určování vzdálenosti nezapočítává; může se stát, že po jeho eliminaci se další hráči dostanou „blíže“ k sobě.

Efekty určitých karet vzdálenost mezi hráči zvětšují nebo zmenšují. Vzdálenost nižší než 1 se považuje za 1. Jestliže efekt nějaké karty určuje, že může být použita na hráče ve vzdálenosti 1, smíte ji zahrát i na sebe (tento efekt se uplatní především v rozšířeních hry BANG!).

Dostřel je podkategorií vzdálenosti a používá se za účelem zjištění, zda můžete na příslušného hráče zahrát kartu BANG! Dostřel může být modifi kován vyloženými zbraněmi.

Pozor! Zbraně zkracují vzdálenost pouze pro určení dostřelu. Nelze je použít k žádným jiným modifikacím vzdálenosti.

Příklad: Karta Hledí snižuje vzdálenost mezi hráči. Pokud ji máte ve hře, rozšiřuje se pro vás počet hráčů, na něž dokážete vystřelit i bez vyložení jakékoli zbraně, stejně jako hráčů, na něž můžete zahrát kartu Panika! Kdybyste měli vyloženou zbraň s dostřelem 2, zvyšoval by se sice váš dostřel na další hráče, ale Paniku! byste mohli stále zahrát pouze na hráče ve vzdálenosti 1 (případně na sebe).

 

„Sejmutí“

Každá hrací karta má v levém dolním rohu určitou karetní barvu (srdce, kára, piky, kříže) a hodnotu. Pokud máte „sejmout“, otáčíte vrchní kartu z balíčku hracích karet za účelem zjištění její barvy a/nebo hodnoty. V závislosti na tom, zda má nebo nemá otočená karta požadovanou charakteristiku, se vyhodnotí efekt karty, která „sejmutí“ vyvolala. Jestliže efekt na takové kartě uvádí specifické rozmezí karet, spadají do něj i krajní hodnoty. Sekvence hodnot je následující: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K-A. Sejmutá karta se poté odkládá na odhazovací hromádku.

 

Získávání karet

Dobrání karty znamená její vzetí z balíčku hracích karet. Karty se zpravidla dobírají v 1. fázi tahu, případně to mohou umožňovat efekty některých hracích karet nebo schopnosti postav.

Pokyn „vezmi si kartu“ znamená její získání z jiného zdroje než dobíracího balíčku (například od jiného hráče, z odhazovací hromádky, ze hry apod.). Konkrétní efekt vždy záleží na dané hrací kartě, resp. schopnosti postavy.

Příklad: Pokud budete chtít využít schopnost postavy Jesse Jones, vezmete si první kartu z ruky jiného hráče a druhou si normálně doberete z balíčku hracích karet.

 

Odhazování karet

Odhozené karty se umisťují na hromádku odhozených karet lícem nahoru. Pokud některá karta způsobí odhození jiné (např. Cat Balou), nejprve se odhodí karta, jež odhození způsobila, a až potom ta, která má být odhozena. Jestliže je třeba odhodit více karet současně (například ve 3. fázi tahu), o pořadí odhozených karet na hromádce rozhoduje hráč, jenž odhazování způsobil, resp. je jeho cílem.

 

Časová posloupnost karet

V naprosté většině případů by mělo být jasné, jak po sobě následují efekty jednotlivých karet. Pokud by se vyskytly nejasnosti, řiďte se následujícími vodítky:

 • Když zahrajete nějakou kartu z ruky nebo použijete schopnost postavy či karty ve hře, můžete tuto akci vzít zpět, dokud nezahrajete jinou kartu nebo nepoužijete výše uvedené schopnosti. Jedná se zejména o nechtěná přehlédnutí pravidel nebo opomenutí schopností karet, které máte k dispozici.
  Příklad 1: Jestliže zahrajete kartu BANG! na hráče, který se nenachází v dostřelu vlastní zbraně, můžete si vzít svou kartu BANG! zpět do ruky; stejně tak si napadený hráč vezme do ruky kartu Vedle!, kterou BANG! zrušil.
  Příklad 2: Jste cílem karty BANG!, kterou zahrál Slab the Killer. Máte v ruce jednu kartu Vedle!, kterou zahrajete, aniž byste si uvědomili, že na zrušení Slabovy karty BANG! potřebujete dva efekty Vedle! Pokud na to přijdete včas, můžete si vzít svou kartu Vedle! zpět do ruky a ztratíte jeden život. Kartu Vedle! můžete použít později během hry.
  Příklad 3: Máte ve hře Barel a jste cílem efektu BANG! Zahrajete kartu Vedle!, ale poté si vzpomenete, že byste mohli využít efekt Barelu. Za předpokladu, že aktivní hráč nezahrál zatím žádnou další kartu, si můžete kartu Vedle! vzít zpět do ruky a „sejmout“ na Barel.
 • V případě karet, které jsou zacíleny na „všechny ostatní hráče“, se postupuje po směru hodinových ručiček. Začíná se hráčem po levici od toho, kdo dané karty zahrál.
  Příklad 1: Na výše uvedeném schématu hraje hráč Alex (A) kartu Kulomet ve chvíli, kdy hráči Ben (B) a Felix (F) mají ve hře kartu Barel. Při ověřování, zda byl Barel při rušení efektu Kulometu úspěšný, si „sejme“ nejprve Ben a poté Felix.
  Příklad 2: Máte v ruce kartu Panika! a zahrajete Hokynářství. Pokud budete chtít některému z ostatních hráčů v dosahu vzít kartu získanou díky Hokynářství, musíte vyčkat, dokud se všechny karty z Hokynářství nerozeberou. Nemůžete braní karet přerušit zahraním Paniky!
 • Pokud má více hráčů provést stejný efekt (například si dobrat kartu), začíná hráč na tahu a dále se postupuje po směru hodi nových ručiček.
  Příklad: Suzy Lafayette má v ruce jako poslední kartu BANG! Zahraje ji a zraní s ní El Gringa. Nejprve si Suzy dobere z balíčku hracích karet jednu kartu, protože nemá žádnou v ruce. Poté si tuto kartu vezme z její ruky El Gringo za to, že mu ubrala jeden život. A jelikož nyní nemá Suzy v ruce opět žádnou kartu, dobere si další.

 

KARTY

Zbraně

Na začátku hry může každý hráč zasáhnout cíle ve vzdálenosti 1, tj. pouze hráče sedícího bezprostředně po jeho pravici nebo levici (předpokládá se, že každý hráč má k dispozici revolver Colt. 45, ačkoli tato zbraň není reprezentována žádnou kartou).

Aby mohl hráč zasáhnout cíle na větší vzdálenost než 1, musí mít ve hře kartu zbraně s větším dostřelem. Tyto karty se poznají podle modrých okrajů bez děr po kulkách, černobílé ilustrace a čísla v zaměřovači (viz obrázek), jež představuje nejvyšší vzdálenost, na kterou je zbraň schopná dostřelit. Zbraň ve hře nahrazuje Colt. 45, dokud není nějakým způsobem odstraněna (např. kartami Cat Balou nebo Panika!).

Můžete mít ve hře vždy pouze jednu zbraň: pokud chcete zahrát novou kartu zbraně a ve hře již jednu máte, jednoduše tu dříve vyloženou odhoďte (nesmí se však jednat o zbraň se stejným názvem, viz pravidlo výše). Nezapomeňte, že i když nemáte ve hře žádnou kartu zbraně, má vaše postava za všech okolností k dispozici imaginární Colt. 45.

Pozor: Zbraně nemění skutečnou vzdálenost mezi hráči. Představují maximální dosah (dostřel) vašich zbraní při útocích na jiné hráče (střelbě).

 

Obrázek postavy VolcanicVolcanic

Jestliže máte ve hře tuto kartu, můžete hrát ve svém tahu libovolný počet karet BANG! Tyto karty mohou mít za cíl jednoho či více hráčů, ovšem pouze ve vzdálenosti 1.

 

Obrázek postavy BANG!BANG! a Vedle!

Karty BANG! představují hlavní způsob, jak snížit počet hráčových životů. Pokud chcete zahrát kartu BANG!, abyste zasáhli jiného hráče, musíte zkontrolovat:
 1. V jaké vzdálenosti se hráč nachází;
 2. Zda je vaše zbraň schopná dostřelit na tuto vzdálenost.

Příklad 1: S přihlédnutím k výše uvedeném schématu předpokládejme, že hráč Alex (A) chce vystřelit na hráče Cyrila (C), tj. Alex chce zahrát kartu BANG! proti Cyrilovi. Za normálních okolností by se Cyril nacházel ve vzdálenosti 2, takže by Alex potřeboval zbraň schopnou na tuto vzdálenost dostřelit: třeba Schofield, Remington, Rev. Carabine nebo Winchester, ale nikoli Volcanic nebo starý dobrý Colt. 45. Pokud by měl Alex ve hře Hledí, byl by z jeho pohledu Cyril ve vzdálenosti 1, a proto by ho mohl zasáhnout libovolnou zbraní. Avšak Cyril má ve hře Mustanga. Díky tomu obě karty vzájemně znegují a pro Alexe se tedy Cyril stále nachází ve vzdálenosti 2.

Obrázek postavy Vedle!Příklad 2: Pokud by měl Dan (D) ve hře Mustanga, z hlediska Alexe by se nacházel ve vzdálenosti 4; aby mohl Alex v takovém případě na Dana vystřelit, musel by použít zbraň s dostřelem na vzdálenost aspoň 4.

Jestliže vás má BANG! zasáhnout, můžete okamžitě (a tedy mimo svůj tah) zahrát kartu Vedle!, abyste takový výstřel zrušili. Jestliže tak neučiníte, ztrácíte jeden život (tuto ztrátu znázorněte posunutím své karty postavy přes jeden náboj). Když už žádné náboje nezbývají, tj. ztrácíte svůj poslední život, vypadáváte ze hry, pokud okamžitě nezahrajete kartu Pivo (viz další odstavec). Můžete zrušit pouze výstřel zacílený na vás. Karty BANG! se odhazují vždy, i když jsou zrušeny.

 

Obrázek postavy PivoPivo

Tato karta vám dovoluje vyléčit si jeden život, tj. posunete kartu své postavy tak, aby bylo vidět o jeden náboj více. Vaše postava nemůže mít více životů, než kolik činilo jejich počáteční množství! Kartu Pivo nelze použít, aby pomohla ostatním hráčům.

Je možné ji zahrát dvěma způsoby:

 • běžným způsobem ve vlastním tahu;
 • mimo vlastní tah, ale pouze tehdy, pokud jste právě utrpěli smrtelný zásah (tj. zásah, který by vás připravil o poslední život), a nikoli tehdy, pokud jste „pouze“ zasaženi.

Jestliže máte ztratit jedním efektem více životů, než momentálně máte, můžete zahrát i více karet Pivo současně, ovšem pouze za předpokladu, že konečný počet životů bude větší než 0.

Příklad: Zbývají vám 2 životy a v důsledku exploze Dynamitu máte utrpět zranění za 3 životy: pokud zahrajete 2 karty Pivo, zůstanete naživu s jedním zbývajícím životem (2−3+2). Kdybyste zahráli pouze jednu kartu Pivo, jež by vyléčila právě jeden život, byli byste zabiti (dostali byste se na nulu!).

Karta Pivo nemá žádný účinek, pokud ve hře zbývají již pouze 2 hráči. Jinak řečeno, jestliže v takovém případě zahrajete kartu Pivo, žádný život si nevyléčíte.

 

Obrázek postavy SaloonSaloon

Karty, které mají symboly uvedeny ve dvou řádkách, zahrnují dva současně probíhající efekty (v každé řádce jeden).

Karta Saloon obsahuje v první řádce symboly s efektem „všichni ostatní hráči si vyléčí jeden život“ a ve druhé řádce efekt „vylečte si jeden život“.

Výsledný efekt je ten, že si všichni hráči ve hře vyléčí jeden život.

Tuto kartu nelze použít k záchraně vaší postavy, pokud by právě měla přijít o poslední život. Saloon není Pivo!

 

Obrázek postavy HokynářstvíHokynářství

Jestliže zahrajete tuto kartu, otočte lícem nahoru tolik karet z dobíracího balíčku, kolik je momentálně ve hře hráčů. Každý hráč si vezme jednu z těchto karet do ruky. Začínáte vy a dále se postupuje po směru hodinových ručiček.

 

Obrázek postavy Panika!Panika!

Symboly na této kartě říkají: „vezměte si kartu od hráče ve vzdálenosti 1“. Nezapomeňte ale, že v tomto případě mají na vzdálenost vliv pouze karty Hledí a Mustang, nikoli zbraně. Tuto kartu můžete použít i na sebe.

 

Obrázek postavy KulometKulomet

Symboly na této kartě říkají : „zahrajte efekt BANG! na všechny ostatní hráče“ bez ohledu na vzdálenost. Ačkoli tato karta vyvolává efekt BANG!, nepovažuje se za kartu BANG! (viz výše). Ve svém tahu můžete za normálních okolností zahrát i více karet Kulomet, ale pouze jednu kartu BANG! Proti Kulometu je možné použít karty Vedle! a Barel.

 

Obrázek postavy DostavníkObrázek postavy Wells FargoDostavník a Wells Fargo

Symboly na těchto kartách říkají: „doberte si z balíčku karet dvě (v případě Dostavníku), resp. tři karty (v případě Wells Fargo)“.

 

Obrázek postavy Indiáni!Indiáni!

Když zahrajete tuto kartu, všichni ostatní hráči mohou odhodit kartu BANG!, jinak ztrácí jeden život. Proti této kartě neúčinkují karty Barel nebo Vedle! Stejně tak na ni lze reagovat pouze kartami BANG!, nikoli jinými kartami, které efekt BANG! rovněž vyvolávají (například Kulomet).

 

Obrázek postavy Cat BalouCat Balou

Symboly na této kartě říkají: „odhoďte jednu kartu libovolného hráče“ bez ohledu na vzdálenost. Tuto kartu můžete použít i na sebe.

 

Obrázek postavy DuelDuel

Když zahrajete tuto kartu, vyzýváte jiného hráče bez ohledu na vzdálenost na souboj (imaginárním upřeným pohledem do očí). Vyzvaný hráč může odhodit kartu BANG! (i když není právě na tahu). Pokud tak učiní, můžete odhodit kartu BANG! vy atd. První z vás, který kartu BANG! neodhodí, ztrácí jeden život a poté souboj končí. Ke zrušení Duelu nelze použít karty Barel nebo Vedle! a Duel se nepovažuje za kartu BANG! Karty BANG!, které ve svém tahu v průběhu Duelu odhodíte, se nepočítají do omezení jedné karty BANG! za tah.

 

Obrázek postavy MustangMustang

Jestliže máte ve hře Mustanga, nacházíte se pro ostatní hráče ve vzdálenosti o 1 větší. Z vašeho hlediska se však ostatní hráči nacházejí v normálních vzdálenostech.

Příklad: Pokud by na výše uvedeném schématu měl Alex (A) ve hře Mustanga, z pohledu Bena (B) a Felixe (F) by se nacházel ve vzdálenosti 2, z pohledu Cyrila (C) a Evy (E) ve vzdálenosti 3 a z pohledu Dana (D) ve vzdálenosti 4, zatímco pro něho samotného by se ostatní hráči nacházeli v běžných vzdálenostech, tedy Ben a Felix ve vzdálenosti 1, Cyril a Eva ve vzdálenosti 2 a Dan ve vzdálenosti 3.

 

Obrázek postavy HledíHledí / Appaloosa*

Jestliže máte ve hře Hledí, všichni ostatní hráči se pro vás nachází ve vzdálenosti o 1 menší. Z pohledu ostatních hráčů se však vy sami nacházíte v běžné vzdálenosti. Vzdálenosti nižší než 1 se považují za rovné 1.

*Tato karta byla přejmenována, aby byl Mustang jediným koněm ve hře.

Příklad: Pokud by na výše uvedeném schématu měl Alex (A) ve hře Hledí, byli by pro něj Ben (B) a Felix (F) ve vzdálenosti 1, stejně jako Cyril (C) a Eva (E), a Dan (D) ve vzdálenosti 2, zatímco on by se z jejich pohledu nacházel v běžné vzdálenosti, tedy pro Bena a Felixe ve vzdálenosti 1, pro Cyrila a Evu ve vzdálenosti 2 a pro Dana ve vzdálenosti 3.

 

Obrázek postavy BarelBarel

Když máte ve hře Barel a stanete se cílem efektu BANG! (ať již v důsledku samotné karty BANG! nebo nějaké jiné karty), můžete „sejmout“. Pokud otočíte srdcovou kartu, BANG! je zrušen (jako kdybyste zahráli kartu Vedle!). V opačném případě vás Barel neochrání, ale stále máte možnost zrušit efekt BANG! jiným způsobem (například kartou Vedle!).

Příklad: Jste cílem karty BANG! Máte ve hře Barel a rozhodnete se ho použít. Otočíte tedy vrchní kartu z dobíraího balíčku a umístíte ji na hromádku odhozených karet: je to srdcová čtyřka. Efekt Barelu je proto úspěšný a karta BANG! je zrušena. Pokud by sejmutá karta měla jinou barvu, potom by Barel neúčinkoval, avšak stále byste se mohli pokusit zrušit BANG! kartou Vedle!

 

Obrázek postavy VězeníVězení

Tuto kartu můžete vyložit před libovolného hráče s výjimkou Šerifa, čímž ho uvězníte! Pokud se ocitnete ve vězení, na začátku svého tahu, tj. před 1. fází (dobráním dvou karet), „sejměte“. Jestliže otočíte srdcovou kartu, podaří se vám z vězení uprchnout; karta Vězení se odhodí a pokračujete normálně svým tahem. V opačném případě se karta Vězení odhodí a vy o svůj tah přijdete. Stále však zůstáváte možným cílem pro karty BANG! a můžete hrát karty Vedle! a Pivo mimo vlastní tah.

 

Obrázek postavy DynamitDynamit

Jestliže zahrajete tuto kartu, vyložte ji před sebe. Dynamit zde zůstane, dokud nepřijdete znovu na řadu. Jakmile začne váš další tah (a Dynamit je stále ve hře), musíte před 1. fází (dobráním dvou karet) „sejmout“: pokud otočíte kartu mezi pikovou dvojkou a devítkou včetně, Dynamit exploduje (odhodí se) a ztrácíte okamžitě 3 životy. V opačném případě se Dynamit přesune k hráči po vaší levici, který ve svém tahu provede totéž ověření.

Hráči si mezi sebou Dynamit přesunují, dokud neexploduje (s výše popsaným efektem) nebo není odstraněn kartami jako Panika! nebo Cat Balou. Pokud se Dynamit ocitne u jednoho hráče současně s kartou Vězení, jako první se vyhodnotí Dynamit. Když je postava zabita Dynamitem, nepřipisuje se toto zabití žádnému z hráčů.

 

SYMBOLY NA KARTÁCH

Na každé kartě je uveden jeden či více symbolů, které specifikují její účinek/účinky:

Symbol BANG! Efekt BANG! Ubírá jeden život.
Symbol Vedle! Efekt Vedle! Ruší efekt BANG!
Symbol Přidej život Obnovte si 1 život. Pokud není uvedeno jinak, můžete tento efekt využít pouze vy.

Symbol získání karty

Získáváte kartu. Jestliže tento efekt cílí na hráče (viz příslušný symbol), můžete si vzít náhodně jednu kartu z jeho ruky nebo si vybrat a vzít jednu z karet vyložených před ním. Pokud může být cílem libovolný hráč a vy to považujete za smysluplné, smíte karty s tímto efektem hrát i na sebe. Když není žádný hráč v popisu efektu zmíněn, doberte si vrchní kartu z dobíracího balíčku. Ve všech případech si takto získané karty vezmete do ruky.

Symbol odhození karty

Odhoďte kartu. Můžete přinutit určitého hráče k odhození jedné náhodné karty z ruky nebo si můžete vybrat a odhodit jednu z karet vyložených před ním. Pokud může být cílem libovolný hráč a vy to považujete za smysluplné, smíte karty s tímto efektem hrát i na sebe.

Symbol libovolného hráče

Efekt této karty můžete uplatnit na libovolného hráče bez ohledu na vzdálenost. Pokud to považujete za smysluplné, smíte karty s tímto efektem hrát i na sebe.

Symbol všech hráčů

Zahrajete-li kartu s tímto symbolem, její efekt působí na všechny ostatní hráče kromě vás, bez ohledu na vzdálenost. Efekt se uplatňuje postupně, počínaje hráčem po vaší levici a dále po směru hodinových ručiček.

Symbol Na dostrel

Efekt můžete uplatnit na libovolného hráče, pokud se nachází v dostupné vzdálenosti. Jedná-li se o efekt BANG!, lze vzdálenost upravit pomocí vyložených zbraní. Pokud chcete, smíte karty s tímto efektem hrát i na sebe.

Symbol Na dostrel 1

Efekt můžete uplatnit na libovolného hráče ve vzdálenosti 1. Tuto vzdálenost mohou změnit karty Mustang a Hledí, ale nikoli zbraně. Pokud to považujete za smysluplné, smíte karty s tímto účinkem hrát i na sebe.

 

POSTAVY

Obrázek postavy Bart Cassidy Bart Cassidy: Vždy, když ztratíte život, doberte si okamžitě jednu kartu z balíčku hracích karet. Tato schopnost neúčinkuje, pokud byste měli ztratit svůj poslední život.
Obrázek postavy Black Jack Black Jack: Ve svém tahu v 1. fázi musíte ukázat ostatním druhou kartu, kterou si dobíráte. Pokud je srdcová nebo kárová, doberte si ještě jednu kartu (tu ostatním neukazujte).
Obrázek postavy Calamity Janet Calamity Janet: Můžete používat karty BANG! jako Vedle! a naopak. Když zahrajete ve svém tahu kartu Vedle! jako BANG!, nemůžete zahrát další kartu BANG! (pokud nemáte ve hře Volcanic).
Obrázek postavy El Gringo El Gringo: Vždy, když díky nějakému hráči ztratíte životy, vezměte si z jeho ruky náhodně jednu kartu za každý život, o který přijdete. Tato schopnost neúčinkuje, pokud byste měli ztratit svůj poslední život. Když dotyčný hráč nemá v ruce dostatek karet, respektive žádné karty, máte smůlu! Nezapomeňte, že zranění způsobená Dynamitem se nepřiřazují žádnému hráči. Jestliže zahrajete Duel a přijdete o život, protože neodhodíte kartu BANG!, kartu si od protivníka neberete.
Obrázek postavy Jesse Jones Jesse Jones: Ve svém tahu v 1. fázi si můžete vybrat, zda si první kartu vezmete náhodně z ruky jiného hráče nebo doberte z dobíracího balíčku. Druhou kartu si vždy dobíráte z balíčku.
Obrázek postavy Jourdonnais Jourdonnais: Díky schopnosti této postavy máte k dispozici imaginární Barel, tj. můžete „sejmout“, jste-li cílem efektu BANG!, a při otočení srdcové karty je tento efekt zrušen. Skutečnou kartu Barel můžete mít ve hře rovněž, takže máte možnost zkusit zrušit efekt BANG! dvakrát, aniž byste museli hrát kartu Vedle!
Obrázek postavy Kit Carlson Kit Carlson: Ve svém tahu v 1. fázi se můžete podívat na vrchní tři karty z dobíracího balíčku; dvě z nich si doberte a zbývající položte zpět na vršek balíčku lícem dolů.
Obrázek postavy Lucky Duke Lucky Duke: Kdykoli máte „sejmout“, otočte vrchní dvě karty z dobíracího balíčku a vyberte si, kterou z nich použijete. Obě karty se potom odhodí.
Obrázek postavy Paul Regret Paul Regret: Díky schopnosti této postavy máte k dispozici imaginárního Mustanga; pro ostatní hráče se tedy nacházíte ve vzdálenosti o 1 vyšší. Skutečnou kartu Mustang můžete mít ve hře rovněž; v takovém případě se budete pro ostatní nacházet ve vzdálenosti dokonce o 2 větší.
Obrázek postavy Pedro Ramirez Pedro Ramirez: Ve svém tahu v 1. fázi si můžete vybrat, zda si první kartu vezmete z vršku hromádky odhozených nebo doberte z dobíracího balíčku. Druhou kartu si vždy dobíráte z balíčku.
Obrázek postavy Rose Doolan Rose Doolan: Díky schopnosti této postavy máte k dispozici imaginární Hledí; ostatní hráči se tedy pro vás nachází ve vzdálenosti o 1 menší. Skutečnou kar tu Hledí můžete mít ve hře rovněž; v takovém případě se pro vás budou ostatní nacházet ve vzdálenosti dokonce o 2 menší.
Obrázek postavy Sid Ketchum Sid Ketchum: Můžete kdykoli odhodit dvě karty z ruky a vyléčit si tak jeden život. Pokud chcete a můžete, smíte tuto schopnost použít vícekrát za tah. Nezapomeňte ale, že nemůže mít více životů, než kolik činí počáteční množství. Takto se můžete zachránit, i kdybyste měli přijít o poslední život.
Obrázek postavy Suzy Lafayette Suzy Lafayette: Jakmile nemáte v ruce žádnou kartu, smíte si dobrat jednu kartu z dobíracího balíčku. Během Duelu tato schopnost nefunguje: jestliže máte jako poslední kartu v ruce BANG!, který odhodíte, a druhý hráč odhodí následně rovněž kartu BANG!, prohráváte a ztrácíte život. Teprve poté si doberete kartu. Jestliže čelíte kartě BANG! zahrané Slabem the Killerem a máte v ruce jako poslední kartu Vedle!, můžete ji zahrát a dobrat si další kartu. Jestliže to bude rovněž Vedle!, smíte ho zahrát a Slabův BANG! tak zrušit.
Obrázek postavy Slab the Killer Slab the Killer: Hráč, který chce zrušit vaši kartu BANG!, musí použít dva efekty Vedle! Úspěšné „sejmutí“ u karty Barel zastoupí pouze jeden z nich.
Obrázek postavy Vulture Sam Vulture Sam: Kdykoli je nějaká postava zabita, vezměte si do ruky všechny karty, které má její hráč v ruce a ve hře. Pokud jste Šerifem a zabijete svého Zástupce, nejprve si vezměte do ruky všechny uvedené karty zabité postavy, avšak ihned poté je musíte spolu se všemi svými původními kartami odhodit.
Obrázek postavy Willy the Kid Willy the Kid: Ve svém tahu smíte zahrát libovolný počet karet BANG!

 

Autor hry: Emiliano Sciarra Vývoj: Roberto Corbelli, Domenico Di Giorgio Ilustrace: Alessandro Pierangelini Design: Stefano De Fazi Pravidla: Roberto Corbelli, Andrés J. Voicu

BANG!®
Copyright © daVinci Editrice S.r.l., Via S. Penna 24, 1-06132 Perugia, Italy, All rights reserved.

Výrobce a distributor pro ČR:
ALBI Česká republika a. s., Thámova 13, 186 00 Praha 8

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo