Zvolte jazyk

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo

Obal BANG! Kostková hra - NEmrtví nebo živý

Nemrtvé rozšíření kostkové hry BANG!

Noví pistolníci, vzteklí a bez zábran, si rychle vyřizují své účty, jak bývá na Divokém západu zvykem, soubojem. Místní krchov pomalu přetéká mrtvolami, tak byste měli být na pozoru, protože nemrtví si přijdou vyřídit s živými své účty. Tohle rozšíření do hry přidává dalších 5 modulů, které můžete hrát samotné nebo je navzájem kombinovat a ozvláštnit si s jejich pomocí partie kostkové hry BANG!.

 

 

Pravidla (PDF) | Koupit (CZ) | Kúpiť (SK)

 

OBSAH

 • 2 černé soubojové kostky;
 • 45 hracích karet:
  • 8 nových karet postav;
  • 18 karet zuřivosti;
  • 11 karet krchova;
  • 6 souhrnných karet pro zombie;
  • 2 nové souhrnné karty.
 • 15 žetonů soubojového zranění (3 × Symbol Soubojového zranění - Pivo, 5 × Symbol Soubojového zranění - Terč 1, 5 × Symbol Soubojového zranění - Terč 2, 2 × Symbol Soubojového zranění - Dynamit);
 • pravidla.

 

PŘÍPRAVA

Nemrtví nebo živí je rozšíření pro hru BANG! Kostková hra a obsahuje 5 „modulů“. Každý modul může být k základní kostkové hře přidán samostatně nebo v kombinaci s jinými moduly.

Hra se řídí všemi pravidly ze základní hry BANG! Kostková hra s následujícími výjimkami:

 

MODUL 1 – DÍVEJ SE MI DO OČÍ

Poznámka: nemůžete hrát hru s modulem 1, pokud zároveň také nebudete hrát s modulem 2.

Dvě z pěti kostek základní hry nahraďte dvěma novými soubojovými kostkami. Nahrazené kostky nebudou při hře používány, odložte je tedy zpět do krabice.

Zamíchejte žetony soubojového zranění a vytvořte z nich uprostřed stolu lícem dolů otočenou dobírací hromádku. Zamíchejte karty zuřivosti a vytvořte z nich uprostřed stolu lícem dolů otočený dobírací balíček.

Hráč, který je na tahu, hodí třemi základními kostkami a dvěma soubojovými kostkami. Staré a nové symboly jsou vyhodnocovány v následujícím pořadí:

 1. Indiánský šíp
 2. Dynamit
 3. Whisky
 4. Terče:
  1. Terč "1"
  2. Terč "2"
 5. Pivo
 6. Gatling
 7. Souboj

 

WHISKY

Symbol WhiskyZískáváte 1 bod života (nemůžete vybrat jiného hráče). Navíc odhoďte 1 žeton soubojového zranění; pokud žádný nemáte, doberte si místo toho 1 kartu zuřivosti z dobíracího balíčku.

 

SOUBOJ

Symbol SoubojePokud hráč ve svém tahu na kostce hodí symbol Symbol Souboje, a ponechá si ho, předá příslušnou soubojovou kostku libovolnému protihráči, kterého si sám zvolí. Tento protihráč hodí znovu touto soubojovou kostkou:

 • Pokud nehodí Symbol Souboje, ztrácí 1 bod života a vezme si 1 žeton soubojového zranění. Hozený symbol je ignorován.
 • Pokud hodí Symbol Souboje, předá kostku aktuálnímu hráči na tahu. Ten opět musí hodit Symbol Souboje, jinak souboj prohrává, v opačném případě znovu kostku předává vybranému protihráči a proces se tak opakuje.

Jinými slovy, první hráč, který v souboji nehodí Symbol Souboje, souboj prohraje a utrpí postih: ztratí 1 bod života a vezme si 1 žeton soubojového zranění.

Souboje se vyhodnocují postupně jeden po druhém. Hráč, který je na tahu, si vybírá pořadí soubojů. Ve stejném tahu nelze předat stejnému hráči více než jednu soubojovou kostku.

 

ŽETONY SOUBOJOVÉHO ZRANĚNÍ

Když si máte vzít žeton soubojového zranění, vezměte si horní žeton z dobírací hromádky a položte jej lícem nahoru před sebe. Pokud si doberete symbol, který již před sebou máte, jste synem štěstěny: zamíchejte tento žeton soubojového zranění zpět do hromádky, ale žádný náhradní žeton si již neberte!

Každý žeton soubojového zranění, který má hráč před sebou, vyruší během jeho tahu jeden shodný symbol hozený na kostce. Například žeton Symbol Soubojového zranění - Pivo ruší hozený symbol Symbol Pivo. Avšak pozor: symbol, který se hráč rozhodne přehodit, není vyrušen. Vyrušen je pouze symbol, který hráči zůstane po posledním hodu.

Výjimkou je žeton Symbol Soubojového zranění - Dynamit, který symbol na kostce neruší, ale počítá se jako další hozený Symbol Dynamit!

Na konci svého tahu hráč zamíchá zpět do dobírací hromádky všechny své žetony soubojového zranění, které leží před ním, bez ohledu na to, zda nějaký výsledek na kostce vyrušily, nebo ne.

 

KARTY ZUŘIVOSTI

Viz pravidla pro modul 2.

 

MODUL 2 – DVĚ KULKY STAČÍ

Poznámka: modul 2 můžete hrát i bez modulu 1.

Zamíchejte karty zuřivosti a vytvořte z nich uprostřed stolu lícem dolů otočený dobírací balíček.

Hráč si musí dobrat kartu zuřivosti na konci tahu jakéhokoliv hráče, během něhož ztratil 2 nebo více bodů života, bez ohledu na to jak (terče, dynamit, indiánský šíp, atp.) Hráč si kartu zuřivosti dobere také tehdy, pokud ve svém tahu na kostce hodí a ponechá si Symbol Whisky a nemůže odhodit žádný žeton soubojového zranění (viz modul 1).

Své karty zuřivosti pokládejte lícem dolů před sebe, až do začátku svého dalšího tahu (můžete se na ně kdykoli dívat). Na začátku svého tahu odhalte všechny své karty zuřivosti. Všechny symboly natěchto kartách jsou přidány k vašim výsledným hodům na kostkách. Indiánské šípy se spustí okamžitě po odhalení karet. Na konci svého tahu odhoďte všechny své odhalené karty zuřivosti. Další karty zuřivosti dobrané během vašeho tahu pokládejte lícem dolů před sebe až do začátku svého dalšího tahu. Pokud je dobírací balíček karet zuřivosti prázdný, zamíchejte odhazovací balíček a vytvořte tak nový dobírací balíček.

 

MODUL 3 – NOVÍ OZBROJENCI VE MĚSTĚ

Smíchejte nové karty postav s ostatními. Každá nová postava má novou schopnost. Některé schopnosti se vztahují k modulům v tomto rozšíření, a proto by některé postavy měly být do hry přidány pouze v případě, že je použit příslušný modul *.

Obrázek postavy Belle Star

BELLE STAR (8)

Po každém svém hodu kostkami můžeš změnit jeden Symbol Dynamit na Symbol Kulomet. (Nelze, pokud hodíš tři nebo více Symbol Dynamit!)

Obrázek postavy Chuck Wengam

CHUCK WENGAM (8)

Jednou během tahu můžeš obětovat jeden bod života a přetočit jednu ze svých kostek na libovolnou stranu. (Nelze, pokud hodíš tři nebo více Symbol Dynamit!)

Obrázek postavy Greg Digger

GREG DIGGER (7) *

Každý Symbol Whisky, který hodíš, můžeš použít dvakrát.

Obrázek postavy Herb Hunter

HERB HUNTER (8) *

Pokud během tvého tahu ztratí nějaký jiný hráč dva nebo více bodů života, musí si vzít žeton soubojového zranění.

Obrázek postavy Pat Brennan

PAT BRENNAN (8) *

Na začátku svého tahu můžeš vzít jednu kartu zuřivosti libovolnému hráči a dát ji jinému hráči.

Upřesnění: Můžeš vybrat i sebe.

Obrázek postavy Pixie Pete

PIXIE PETE (9) *

Pokaždé, když si máš dobrat kartu zuřivosti, vezmi si dvě a jednu z nich si vyber.

Upřesnění: Druhou kartu zamíchej zpět do dobíracího balíčku.

Obrázek postavy Sam the Healer

SAM THE HEALER (7) *

Pokaždé, když použiješ Symbol Souboje, abys vyvolal souboj, můžeš vybrat jednoho hráče, který získá jeden bod života.

Upřesnění: Můžeš vybrat i sebe. Tato schopnost se spustí pouze tehdy, když vyvoláš souboj během svého vlastního tahu.

Obrázek postavy Sean Mallory

SEAN MALLORY (8) *

Jednou během svého tahu můžeš během souboje znovu hodit soubojovou kostkou.

Upřesnění: Tuto schopnost můžeš použít pouze ve svém tahu. Nelze ji použít, když ti jiný hráč během svého tahu předá kostku souboje.

 

MODUL 4 – NEMRTVÍ NEBO ŽIVÝ

Poznámka: Modul je uřcen jen pro hru 4 nebo více hráčů.

Zamíchejte všechny karty krchova a vytvořte z nich uprostřed stolu lícem dolů otočený dobírací balíček.

 • Pokud je hráč vyřazen ze hry, ukáže svou kartu role a odloží své indiánské šípy, karty zuřivosti, žetony soubojového zranění a kartu postavy zpět doprostřed stolu. Jako obvykle se tento hráč již nezapočítává při zjišťování vzdálenosti. Na konci aktuálního tahu (dokonce, i když vyřazený hráč není na tahu), si dobere a odhalí jednu kartu krchova z dobíracího balíčku. Také na začátku každého svého dalšího tahu odhalí novou kartu krchova.
 • Pokud je odhalena:
  • Karta krchova - žádné ruceKarta, na které nejsou zobrazeny žádné ruce: v tomto tahu nevypukne žádné vzkříšení zombií, bez ohledu na jakékoliv jiné podmínky. Tato karta je na konci aktuálního tahu zamíchána zpět do dobíracího balíčku karet krchova.
  • Karta krchova - 1 nebo 2 ruceKarta, na které je jedna či dvě ruce zombie: karta zůstane ležet lícem nahoru uprostřed stolu.

Pokud je po odhalení karty s rukama celkový počet zobrazených rukou větší než počet stále živých hráčů, vypukne vzkříšení zombií. Pokud je počet odhalených rukou zombií stejný nebo menší než počet stále živých hráčů nebo pokud byla tažená karta, na které nejsou žádné ruce, pak hra pokračuje jako obyčejně. (Poznámka: není zaručeno, že vzkříšení zombií nastane. Může se také stát, že vzkříšení zombií před koncem hry vůbec nenastane.)

 

KDY VYPUKNE VZKŘÍŠENÍ ZOMBIÍ?

 • Pokud byla karta, která vyvolala vzkříšení zombií, odhalena na konci tahu hráče, který je stále ve hře, pak vzkříšení zombií vypukne na začátku tahu dalšího hráče.
 • Pokud byla karta, která vyvolala vzkříšení zombií, odhalena na začátku tahu vyřazeného hráče, pak vzkříšení vypukne tahem tohoto hráče (jako zombie).

 

VZKŘÍŠENÍ ZOMIÍ

Když vypukne vzkříšení zombií, odstraňte ze hry všechny karty z krchova a všichni vyřazení hráči se stávají zombiemi. Pokud je odpadlík stále naživu, stává se Pánem zombií, v opačném případě se stává obyčejnou zombií. Pán zombií si ponechá body života a schopnost své postavy. Každá z ostatních zombií dostane tolik bodů života, kolik je stále žijících hráčů, včetně Pána zombií.

Zvláštní případ: při hře v osmi hráčích a dvou odpadlících: pokud je naživu pouze jeden odpadlík, pak se tento odpadlík stává Pánem zombií. Pokud jsou naživu stále oba odpadlíci, pak odpadlík blíže k hráči, který je na tahu (po směru hodinových ručiček), se stává Pánem zombií a druhý odpadlík se stává obyčejnou zombií.

Každý zombie hráč se vrací do hry a je opět započítáván při určování vzdálenosti. Každý zombie hráč si vezme 1 souhrnnou kartu pro zombie a hraje jako obvykle, s následujícími změnami:

 • Může používat pouze tři základní kostky.
 • Nezískává body života z piva ani z jiných efektů, které přidávají body života.
 • Nebere si žádné žetony soubojových zranění, ani karty zuřivosti. (I když používáte příslušné moduly.)

Jakmile vzkříšení zombií vypuklo, pak každý hráč, který je od této chvíle vyřazen, odchází definitivně ze hry. Podmínky vítězství se nyní upravují takto:

 • Zombie a jejich Pán vyhrávají, pokud jsou vyřazeni všichni přeživší.
 • Přeživší vyhrávají, pokud jsou vyřazeny všechny zombie a jejich Pán.

Zvláštní případ: pokud všichni hráči zemřou během stejného tahu (například kvůli útoku indiánů), pak vyhrávají zombie.

 

MODUL 5 – ODKAZ DIVOKÉHO ZÁPADU

Pokud budete hrát více než jednu hru v řadě, můžete použít následující pravidla:

 • Když šerif zemře rukou jiného hráče, pak se hráč, který šerifa zabil, stane novým šerifem v následující hře.
 • Když šerif přežil, pak šerifa pro následující hru, vybírá on. Může si vybrat i sebe. Avšak pokud zvolí jiného hráče, pak následující hru začíná s 1 kulkou navíc!
 • Když je hráč vyřazen ze hry, může si svou novou postavu pro další hru vybrat z balíčku nepoužitých postav. Pokud hráč přežije, může hrát následující hru se stejnou postavou nebo si náhodně vybrat jednu postavu z balíčku nepoužitých postav. Poté zamíchá svou starou postavu zpět do balíčku.
 
Autoři: Michael Palm, Lukas Zach Vývoj: Martino Chiacchiera, Roberto Corbelli, Sergio Rosini Ilustrace: Riccardo Pieruccini Barevné zpracování: Daniele Rudoni Překlad: Jiří Klumpar alias Cauly
 

Výrobce a distributor pro ČR:
ALBI Česká republika a. s.
Thámova 13
186 00 Praha 8
Infolinka : + 420 737 221 010
www.albi.cz

BANG!® The Dice Game: Udead or alive
Copyright © MMXIX
daVinci Editrice S.r.l.
Via S. Penna 24
1-06132 Perugia, Italy
All rights reserved.

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo