Zvolte jazyk

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo

Obal BANG! Kostková hra - Old Saloon

První rozšíření ke kostkové hře BANG!

Křiklounský bandité, zbabělí rozmařilci, Indiánský náčelníci a dokonce i dotěrný duch straší Starý salón. Old Saloon do hry přidává hned 5 modulů, které můžete hrát samotné nebo je navzájem kombinovat a ozvláštnit si s jejich pomocí partie kostkové hry BANG!.

 

 

 

Pravidla (PDF) | Koupit (CZ) | Kúpiť (SK)

 

OBSAH

 • 2 kostky 'salónu' (jejich barva je trochu odlišná od kostek v základní hře, aby se dala snadno odlišit od kostek základní hry)
 • 22 hracích karet:
  • 9 speciálních rolí: 1 šerif, 3 pomocníci šerifa, 3 bandité a 2 odpadlíci;
  • 1 speciální role: "duch odpadlíka";
  • 1 duch;
  • 8 postav;
  • 3 nové přehledové karty.
 • 7 žetonů pro ducha;
 • 1 žeton šípu indiánského náčelníka;
 • 4 žetony "nábojů" jako body života:
  • 3 žetony s hodnotou 1;
  • 1 žeton s hodnotou 3.
 • pravidla.

 

PŘÍPRAVA

Old Saloon je rozšíření pro hru BANG! Kostková hra, které obsahuje pět „modulů“. Každý modul může být k základní hře přidán samostatně nebo v kombinaci s jinými moduly.

Hraní se řídí všemi pravidly ze základní hry BANG! Kostková hra s následujícími výjimkami:

 

MODUL 1 KŘIKLOUN A ZBABĚLEC

Dvě nové kostky salónu, křikloun a zbabělec, umístěte doprostřed stolu. Před začátkem svého tahu si hráč může vybrat, zda bude házet jednou z těchto kostek (ne oběma) namísto jedné kostky ze základní hry („základní kostky“). Hráč v každém případě hází celkem pěti kostkami.

Házení kostkou salónu je vždy dobrovolné. Jakmile si však hráč kostku saloonu vybere, musí ji používat po celý svůj aktuální tah. V každém tahu si může vybrat jinou kostku.

Kostky saloonu mají některé nové symboly:

 • Symbol Zlomený šípZlomený šíp: Vraťte jeden šíp ležící u jednoho libovolného hráče (včetně sebe) na hromádku doprostřed stolu. Nemůžete si vybrat šíp indiánského náčelníka (viz modul 2). Tento výsledek vyhodnoťte ihned po výsledku „indiánský šíp“. Touto kostkou můžete znovu házet (stejně jako při výsledku „indiánský šíp“).
 • Symbol NábojNáboj: Ihned ztratíte 1 bod života. Tento výsledek vyhodnoťte ihned po výsledku „zlomený šíp“. Touto kostkou můžete znovu házet (stejně jako při výsledku „indiánský šíp“).
 • Symbol Dvojitý terč 1Symbol Dvojitý terč 2Symbol Dvojité pivoSymbol Dvojitý kulomet
  Dvojité symboly jsou vyhodnocovány ve stejnou chvíli jako odpovídající jednoduché symboly (počítají se jako dva jednoduché symboly). Každý výsledek může být vyhodnocen samostatně: například „dvojité pivo“ můžete použít na dva různé hráče, aby každý z nich získal zpět jeden bod života. Pamatujte, že kulomet můžete aktivovat pouze jednou v každém tahu.

Při používání kostek saloonu se řiďte novým pořadím pro vyhodnocování výsledků:

 1. Indiánský šíp
 2. Zlomený šip
 3. Náboj
 4. Dynamit
 5. Terče:
  1. Terč "1" a dvojitý terč "1"
  2. Terč "2" a dvojitý terč "2"
 6. Pivo a dvojité pivo
 7. Kulomet a dvojitý kulomet

Poznámka: Toto je zobrazeno na nových souhrnných kartách.

 

MODUL 2 ŠÍP INDIÁNSKÉHO NÁČELNÍKA

Obrázek Šípu indiánského náčelníkaNa začátku hry přidejte žeton indiánského náčelníka na hromádku žetonů šípů uprostřed stolu. Šíp indiánského náčelníka se počítá jako dva obyčejné šípy.

Pokud si musíte vzít šíp z hromádky uprostřed stolu, můžete si vybrat, zda si vezmete žeton šípu indiánského náčelníka namísto jednoho žetonu obyčejného šípu. I když šíp indiánského náčelníka má hodnotu dvou obyčejných šípů, berete si jej za jeden Symbol Indiánský šíp výsledek na kostce!

Při útoku indiánů ztratíte za žeton šípu indiánského náčelníka dva body života namísto jednoho. Avšak pokud vlastníte žeton šípu indiánského náčelníka a zároveň máte více šípů než jakýkoliv jiný hráč (neplatí, pokud máte s nějakým hráčem shodu), pak při tomto útoku indiánů neztratíte žádný bod života!

Příklad: Jiří hodil na kostce šíp a bere si poslední žeton z hromádky. Nastává útok indiánů! Každý hráč spočítá své šípy: Jiří má 2; Valerie má 4, neboť šíp náčelníka indiánů se počítá jako dva šípy; Filip má 1 a Bety má 3 šípy. Valerie má šíp indiánského náčelníka a zároveň více šípů než jakýkoli jiný hráč. Proto neztratí žádný bod života a jen odloží všechny své šípy doprostřed stolu!

 

MODUL 3 SPECIÁLNÍ ROLE

Jednotlivé speciální role jsou vybírány náhodně. Přidělování rolí je obdobné jako v základní hře. Pokud ve hře chcete ještě více napětí, můžete před náhodným výběrem karet rolí smíchat normální a zvláštní role dohromady podle druhu. Takto nebudete vědět které a kolik zvláštních rolí je ve hře!

Schopnost své role můžete použít pouze jednou za hru. Při použití schopnosti odhalte svou roli (s výjimkou šerifa, jehož role je lícem nahoru již od začátku hry) a následujte pokyny na kartě. Jakmile je role jednou odhalena, zůstává již nadále otočena lícem nahoru. Což znamená, že každý uvidí, kdo jste!

"MEDVĚD" – ŠERIF

Hrajete podle pravidel se třemi kulkami navíc místo se dvěma.

"HODNÝ" – POMOCNÍK ŠERIFA

Odhalte tuto kartu na začátku svého tahu. Stáváte se novým šerifem a starý šerif se stává pomocníkem šerifa.

Oba hráči si ponechají svůj aktuální počet bodů života, ale vymění si své karty rolí. Nový šerif nedostane žádné další náboje navíc. Jeho maximální počet bodů života zůstává stejný, jako je zobrazeno na jeho postavě. Starý šerif ztrácí body života, které přesahují limit bodů života pro jeho postavu.

"DOKTOR" – POMOCNÍK ŠERIFA

Odhalte tuto kartu po jakémkoliv hodu kostkami. Natočte jednu kostku tak, aby ukazovala vámi zvolený výsledek.

Tuto schopnost můžete použít po svém hodu kostkami nebo také po hodu jiného hráče.

"SOUDCE" – POMOCNÍK ŠERIFA

Odhalte tuto kartu ihned poté, co jiný hráč odhalil svou roli. Schopnost jeho role nemá žádný efekt a nemůže již být v této hře použita.

"HAZARDNÍ HRÁČ" – BANDITA

Odhalte tuto kartu po posledním hodu jiného hráče. Tento hráč musí ještě jednou hodit všemi svými kostkami a vyhodnotit nové výsledky.

Všechny výsledky hráčova regulérního posledního hodu jsou ignorovány. Musí také znovu hodit všemi kostkami s výsledkem Symbol Dynamit.

"ZLÝ" – BANDITA

Odhalte tuto kartu, když si jiný hráč chce vzít získané body života. Tento hráč tyto body života nezíská.

Pokud jsou body života získány díky výsledkům Symbol Pivo, nemůže být těmito kostkami znovu házeno a životy propadají.

"OŠKLIVÝ" – BANDITA

Odhalte tuto kartu na začátku svého tahu. Vyměňte všechny žetony šípů mezi dvěma hráči.

Můžete zvolit i sebe.

"PRAVÁ RUKA ĎÁBLA" – ODPADLÍK

Odhalte tuto kartu na konci svého tahu. Jste ihned znovu na tahu.

"LEVÁ RUKA ĎÁBLA" – ODPADLÍK

Odhalte tuto kartu ve chvíli, kdy má být nějaký hráč vyřazen. Tento hráč zůstává ve hře se 2 body života a může vrátit všechny své šípy na hromádku doprostřed stolu.

Tuto kartu můžete použít i na sebe, pokud máte být vyřazeni.

 

MODUL 4 BANDA NOVÝCH POSTAV

Smíchejte nové postavy dohromady s postavami ze základní hry. Poznámka: Některé postavy se dají použít pouze v kombinaci s určitými moduly *. Pokud tyto moduly nepoužíváte, příslušné postavy vyřaďte ze hry.

Obrázek postavy Apache Kid

APACHE KID (9) *

Pokud hodíte Symbol Indiánský šíp, můžete si vzít šíp indiánského náčelníka od jiného hráče.

Obrázek postavy Bill Noface

BILL NOFACE (9)

Vyhodnoťte výsledky Symbol Indiánský šíp pouze po svém posledním hodu, jinak nemají účinek.

Upřesnění: Váš poslední hod nemusí být bezpodmínečně ten třetí, můžete skončit dříve, jako obvykle.

Obrázek postavy Doc Holyday

DOC HOLYDAY (8)

Kdykoliv použijete tři nebo více Symbol Terč 1 a/nebo Symbol Terč 2, dostanete zpět 2 body života.

Upřesnění: Pamatujte, že Symbol Dvojitý terč 1 se počítá jako dva Symbol Terč 1.

Obrázek postavy Elena Fuente

ELENA FUENTE (7)

Kdykoli hodíte jeden nebo více Symbol Indiánský šíp, můžete dát jeden z těchto šípů hráči dle své volby.

Obrázek postavy José Delgado

JOSÉ DELGADO (7) *

Můžete použít kostku křiklouna, aniž by nahradila nějakou kostku ze základní hry (házíte dohromady šesti kostkami).Pokud použijete kostku křiklouna, házíte celkem 6 kostkami.

Upřesnění: Pokud použijete kostku zbabělce, házíte 5 kostkami. Nemůžete použít kostku křiklouna a kostku zbabělce dohromady.

Obrázek postavy Molly Stark

MOLLY STARK (8)

Kdykoliv jiný hráč ztrácí 1 nebo více bodů života, můžete tyto body života ztratit místo něj.

Upřesnění: Nikdy nemůžete ztratit více bodů života, než máte.

Obrázek postavy Tequila Joe

TEQUILA JOE (7) *

Můžete použít kostku zbabělce, aniž by nahradila nějakou kostku ze základní hry (házíte dohromady šesti kostkami). Pokud použijete kostku zbabělce, házíte celkem 6 kostkami.

Upřesnění: Pokud použijete kostku křiklouna, házíte 5 kostkami. Nemůžete použít kostku křiklouna a kostku zbabělce dohromady.

Obrázek postavy Vera Custer

VERA CUSTER (7)

Kdykoli musíte ztratit body života za Symbol Terč 1 nebo Symbol Terč 2, ztrácíte o 1 bod života méně.

Upřesnění: Například pokud na vás někdo útočí pouze jedním Symbol Terč 1, neztratíte vůbec žádný bod života.
Pamatujte, že Symbol Dvojitý terč 1 se počítá jako dva Symbol Terč 1.

 

MODUL 5 DUCH

Poznámka: Modul je uřcen jen pro hru 5 nebo více hráčů.

První hráč, který má být vyřazen (pokud to není šerif), se stává duchem.

Jako duch máte svou roli lícem nahoru před sebou a můžete stále ještě vyhrát, pokud zvítězí váš tým! Pokud jste byl odpadlík, vezměte si speciální kartu „duch odpadlíka“ a položte ji před sebe příslušnou stranou nahoru. Tato strana zobrazuje vaši příslušnost k týmu v této hře:

Počet hráčů Duch odpadlíka hraje jako
5 Bandita
6 Pomocník šerifa
7 Bandita
8 Pomocník šerifa

Vezměte kartu ducha a položte ji tak, aby překrývala vaši postavu. Vaše postava ztrácí všechny své schopnosti, nemůžete tudíž použít zvláštní schopnost své role. Položte si před sebe také sedm žetonů pro ducha.

Ve svém tahu házíte pouze dvěma základními kostkami. Nemůžete si vybrat žádnou kostku saloonu. Kostky můžete až dvakrát přehodit jako obyčejně. Posvém hodu si vyberte jeden ze dvou výsledků a přidělte jej jinému hráči tak, že mu dáte odpovídající žeton. Pokud je na obou kostkách stejný výsledek, je účinek zdvojnásoben: přidělte hráči také žeton Symbol Žetonu x2. Žeton Symbol Žetonu x2 nemůžete přidělit, pokud nejsou oba symboly stejné.

Na začátku svého následujícího tahu musí hráč s přiděleným žetonem natočit jednu ze svých základních kostek tak, aby odpovídala žetonu (nebo dvě kostky, pokud má také žeton Symbol Žetonu x2). Touto kostkou hráč při svém prvním hodu nehází (tudíž hráč hází pouze čtyřmi kostkami nebo třemi, pokud má žeton Symbol Žetonu x2), ale výsledek je vyhodnocen obdobně, jako kdyby touto kostkou bylo hozeno. Pokud hráč chce použít kostku saloonu, musí vyměnit jednu ze zbývajících základních kostek. Počínaje druhým hodem, může být kostkou ovlivněnou žetonem ducha znovu hozeno (pokud to však není výsledek Symbol Dynamit, kterým znovu házeno být nesmí).

Na konci svého tahu vrátí hráč příslušný žeton duchovi.

Duch se nikdy nezapočítává při počítání míst při vyhodnocování výsledků Symbol Terč 1 a Symbol Terč 2.

Příklad: Jiří je duch odpadlíka při hře v 7 hráčích, tudíž hraje jako bandita. Hází 2 kostkami a padlo mu Symbol Dynamit a Symbol Terč 1. Rozhodne se znovu hodit oběma kostkami a nyní získává Symbol Indiánský šíp a Symbol Pivo. Ponechává si Symbol Indiánský šíp a výsledkem Symbol Pivo hází znovu: padl další Symbol Indiánský šíp!
Rozhodne se dát žeton Symbol Žetonu Indiánského šípu spolu s žetonem Symbol Žetonu x2 šerifovi – Valerii. Ve svém následujícím tahu musí Valerie natočit své 2 základní kostky na symboly Symbol Indiánský šíp a hází pouze 3 kostkami. Po prvním hodu si vezme 2 žetony šípu. Při druhém hodu již může těmito kostkami házet jako obyčejně.

 

Autoři: Michael Palm, Lukas Zach Vývoj: Martino Chiacchiera, Roberto Corbelli, Sergio Roscini Ilustrace: Riccardo Pieruccini Barvy: Andrea Medri Překlad: Jiří Klumpar alias Cauly

Výrobce a distributor pro ČR:
ALBI Česká republika a. s.
Thámova 13
186 00 Praha 8
Infolinka : +420 737 221 010
www.albi.cz

BANG!® The Dice Game: Old Saloon
Copyright © MMXVI
daVinci Editrice S.r.l.
Via C. Bozza, 8
06073 Corciano (PG) - Italy
All rights reserved.

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo