Zvolte jazyk

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo

Obal BANG! Ozbrojení a nebezpeční

Karetní přestřelka - rozšíření základní hry

Ozbrojení a nebezpeční: Noví pistolníci, kteří přicházejído města, se žádného souboje nezaleknou. Nemluvě o tom, že právě dorazila rovněž zásilka nového zboží, jež skrývá mnohá překvapení: smrtonosné zbraně, skvělé vybavení a účinné střelivo... prostě samé nebezpečné karty! Ale pozor, jejich použití má svá omezení, a pokud nebudete dostatečně rychlí, abyste z nich vytěžili co nejvíce, vaši soupeři rozhodně nezaváhají!

 

 

Pravidla (PDF) | Karty | Koupit (CZ) | Kúpiť (SK)

 

OBSAH

 • 28 hracích karet:
  • 13 Nebezpečných karet: 9 objektů a 4 zbraně;
  • 9 nových hnědých karet;
  • 6 hnědých karet ze základní hry.
 • 8 postav;
 • 32 žetonů nabití;
 • pravidla.

Toto rozšíření obsahuje 8 nových postav (přidejte je k ostatním postavám) a 28 nových karet (ty zamíchejte do balíčku hracích karet). Žetony nabití Symbol žetonu nabití umístěte doprostřed stolu jako společnou zásobu: pokud není řečeno jinak, pak kdykoli si máte vzít žeton nabití, vezměte si ho ze zásoby. Pokud zaplatíte nebo odhodíte žeton nabití, vraťte ho do zásoby. Během hry udržujte své žetony nabití na svých Nebezpečných kartách a/nebo na své postavě: budete je používat k aktivaci Nebezpečných karet, schopností některých postav a na vylepšení efektů některých hnědých karet, jak si ukážeme později.

Pravidla zůstávají stejná jako v základní hře BANG!, avšak s následujícími úpravami:

 

NEBEZPEČNÉ KARTY

Všechny Nebezpečné karty mají oranžový okraj a chovají se ve všech ohledech jako modré karty (= zbraně a další objekty) s těmito dodatky:

 • Vyložení Nebezpečné karty: Když zahrajete Nebezpečnou kartu, vyložte ji před sebe a položte na ni 3 Symbol žetonu nabití bez ohledu na to, je-li to zbraň nebo objekt (Výjimka: Bomba může být zahrána na libovolného hráče.)
 • Použití Nebezpečné karty: Pro použití vyložené Nebezpečné karty musíte nejprve zaplatit (tedy odhodit) uvedený počet Symbol žetonu nabití z karty (viz obrázek). Pokud je odhodíte, můžete využít efekt uvedený na kartě. Jestliže se na kartě nenachází dostatek Symbol žetonu nabití, efekt nelze použít.
 • Vyčerpání Nebezpečné karty: Když jsou z Nebezpečné karty odebrány všechny Symbol žetonu nabití, kartu ihned odhoďte.
 • Dobití Nebezpečné karty (nebo schopnosti postavy): Existují dva způsoby, jak přidat Symbol žetonu nabití na vyloženou Nebezpečnou kartu nebo na postavu:
  1. Zahráním modré karty: Kdykoli zahrajete modrou kartu, můžete přidat 1 Symbol žetonu nabití na libovolnou svou Nebezpečnou kartu ve hře nebo na svou postavu (viz též Postavy). Totéž platí i tehdy, když zahrajete modrou kartu na jiného hráče (například Vězení), ale ne ve chvíli, kdy modrou kartu od někoho dostanete (například Dynamit).
  2. Odhozením karty z ruky na konci tahu: Kdykoli musíte během 3. fáze svého tahu odhodit jednu či více karet (jestliže počet karet ve vaší ruce přesahuje počet životů, které momentálně máte), můžete přidat 1 Symbol žetonu nabití na libovolnou ze svých vyložených Nebezpečných karet nebo na svou postavu za každou takto odhozenou kartu. Pamatujte, že v této fázi nemůžete karty odhazovat dobrovolně! Také si uvědomte, že takto umístěné žetony nelze ihned využít protože 3. fází váš tah končí.

Na každé Nebezpečné kartě mohou ležet nejvýše 4 Symbol žetonu nabití. Pokud by měly být přidány další, jednoduše tento pokyn ignorujte. Stejný limit platí i pro postavy.

Pokud chcete zahrát Nebezpečnou kartu, ale v zásobě není požadovaný počet žetonů nabití (obvykle tři), pak kartu nemůžete zahrát.

Jelikož se nebezpečné karty chovají stejně jako modré karty, mohou být odstráneny zahráním karty Cat Balou apod. Pamatujte, že pokud zahrajete kartu Panika! na Nebezpečnou kartu ve hře, vezmete si ji do ruky bez žetonů nabití, které se vrátí do zásoby. Pokud později zahrajete stejnou kartu, pak na ni položte 3 Symbol žetonu nabití jako obvykle. Symbol žetonu nabití na kartách se nemojou stát cílem karet nebo schopností, není-li uvedeno jinak.

 

NEBEZPEČNÉ ZBRANĚ

Tyto Nebezpečné karty jsou ve všech ohledech považovány za zbraně: mají oranžový okraj bez děr po kulkách, černobílou ilustraci a číslo v zaměřovači. Nahrazují již vyložené karty zbraní a naopak mohou být nahrazeny nově zahranými zbraněmi. Stejně jako modré karty zbraní umožňují zahrát z ruky BANG! až na dosažitelnou vzdálenost. Nicméně každá Nebezpečná zbraň má navíc zvláštní schopnost, kterou můžete aktivovat zaplacením požadovaného počtu Symbol žetonu nabití při zahrání karty BANG! (a sice dříve, než cíl zareaguje, například kartou Vedle!).

Důležité: tyto zvláštní efekty můžete použít, pouze pokud zahrávate skutečnou kartu BANG!, nikoli karty s podobným účinkem jako Kulomet, Křeadlovka, Rychlopalba apod.

 

VYLEPŠITELNÉ KARTY A DALŠÍ KARTY

Vylepšitelné karty mají hnědý okraj (= zahraj a odhoď) a jejich efekt může být vylepšen zaplacením požadovaného množství Symbol žetonu nabití. Tyto Symbol žetonu nabití mohou pocházet z libovolné vaší Nebezpečné karty ve hře nebo z vaší postavy, a to v libovolné kombinaci. Pamatujte, že pokud odstráníte z Nebezpečné karty poslední Symbol žetonu nabití, karta musí být odhozena. Rozhodnutí o vylepšení karty je vždy na hráčích. Můžete vylepšení použít i několikrát, pokud chcete a zaplatíte za to\. vždy se rozhodujte ve chvíli zahrání karty a před vyhodnocením jejího efektu.

Příklad: Karta Malý doušek vám umožní získat zpět 1 život plus 1 další život za každé 3 zaplacené Symbol žetonu nabití. Za 6 Symbol žetonu nabití zaplacených při zahrání karty získáte zpět celkem 3 životy. Pokud nezaplatíte žádnou Symbol žetonu nabití, získáte zpět pouze 1 život.

V tomto rozšíření rovněž naleznete karty, které jsou stejné jako karty v základní hře: jsou sem přidány kvůli vyváženosti mezi různými typy karet v balíčku. Některé karty kombinují známé symboly novými způsoby. Při určování efektu karty se jednoduše významu uvedených symbolů.

Obecně platí, že:

 • Jakákoli karta se symbolem Vedle! Symbol Vedle! může být použita ke zrušení efektu jakékoli karty se symbolem BANG! Symbol BANG!.
 • Když ztratíte svůj poslední život, vyřazení ze hry se můzete vyhnout pouze použitím karty Pivo. Nemůžete použít karty s podobným účinkem (Saloon, Bečka piva nebo Malý doušek) mimo svůj tah.
 • Můžete zahrát pouze jednu kartu BANG! za tah, ale můžete zahrát libovolný počet jiných karet se symbolem Symbol BANG!.

 

POSTAVY

Symbol žetonu nabití potřebné k aktivaci schopností některých postav mohou pocházet z vaší postavy i z libovolných vašich Nebezpečných karet ve hře. Lze je použít pouze ve vašem tahu, pokud není řečneno jinak, např. u postavy Al Preacher. Pamatujte, že na každé kartě postavy mohou ležet nejvýš 4 Symbol žetonu nabití.

Obrázek postavy Al Preacher Al Preacher: Může být aktivován mimo váš tah. Můžete si dobrat pouze 1 kartu za každou zahranou modrou či oranžovou kartu, i když můžete utratit více než 2 Symbol žetonu nabití. Musíte jej aktivovat dříve, než je po modré či oranžové kartě zahrána jiná karta.
Obrázek postavy Bass Greeves Bass Greeves: Můžete přidat 2 Symbol žetonu nabití na libovolnou svou Nebezpečnou kartu nebo na postavu, ale nemůžete dát po jednom žetonu na dvě různé karty.
Obrázek postavy Bloody Mary Bloody Mary: Její schopnost nefunguje na karty, které nejsou skutečnými kartami BANG!, například Křesadlovka, Rychlopalba, Kulomet apod.
Obrázek postavy Frankie Canton Frankie Canton: Sebraná Symbol žetonu nabití může pocházet z libovolné Nebezpečné karty ve hře (ať již vaší či jiného hráče) nebo z postavy jiného hráče. Stále platí limit 4 Symbol žetonu nabití. Pokud si z Nebezpečné karty vezmete poslední Symbol žetonu nabití, karta musí být odhozena jako obvykle.
Obrázek postavy Julie Cutter Julie Cutter: Je to vždy jen jeden BANG!, i kdyby postava ztratila najednou více než 1 život. Efekt je automatický (nemusíte zahrávat kartu BANG!), nebere ohled na vzdálenost a může být zrušen obvyklým způsobem, tedy kartami Vedle!, Barel, Bedna apod.
Obrázek postavy Mexicali Kid Mexicali Kid: Tento BANG! je navíc, takže se nepočítá do limitu "jeden BANG! za tah" a nemusíte k němu zahrávat kartu. Výstřel může být zrušen obvyklým způsobem, tedy kartami Vedle!, Barel, Bedna apod., dosahuje do vzdálenosti vaší zbraně, ale nespouští efekt Nebezpečné zbraně. Není možné jej použít mimo vlastní tah (proti kartám Indiáni!, Šíp, Duel apod.).
Obrázek postavy Ms. Abigail Ms. Abigail: Nefunguje proti kartám, které postihují všechny hráče, například Indiáni!
Obrázek postavy Red Ringo Red Ringo: Můžete přemístit buď obě Symbol žetonu nabití na jedinou kartu, nebo si můžete vybrat dvě různé karty a na každou z nich umístit 1 Symbol žetonu nabití. Nemůžete přemisťovat Symbol žetonu nabití z Nebezpečných karet zpět na Red Ringa.

 

POZNÁMKY K POSTAVÁM ZE ZÁKLADNÍ HRY

Jourdonnais: Jeho schopnost může být použita k vyhnutí se efektu Křesadlovky a rovněž proti zvláštní schopnosti Mexicali Kida. Pokud se takto vyhne kartě BANG! posílené kartou Buntline Special, neztrácí život, ale musí odhodit kartu z ruky.

Lucky Duke: S kartou Stepní běžec opakuje celé "sejmutí", takže otočí dvě nové karty a jednu si vybere.

 

KARTY

Obrázek karty Bandalír Bandalír: Můžete zahrát další kartu BANG!, která musí dodržet pravidla vzdálenosti, může spustit efekt Nebezpečné zbraně apod.
Obrázek karty Bič Bič: Má vliv pouze na karty ve hře, nikoli na karty v ruce. Na vzdálenosti zde nezáleží.
Obrázek karty Big Fifty Big Fifty: Ruší efekty karet jako Mustang, Barel, schopnost Julie Cutter apod.
Obrázek karty Bečka piva Bečka piva: Na rozdíl od Piva nemůžete tuto kartu zahrát mimo svůj tah.
Obrázek karty Bedna Bedna: Pokud máte ve hře také Barel, rozhodněte se, v jakém pořadí budete karty v případě potřeby používat.
Obrázek karty Bomba Bomba: Zahrajte tuto kartu na libovolného hráče (s 3 umístěnými Symbol žetonu nabití jako obvykle). Když na začátku vašeho tahu leží Bomba před vámi, "sejměte": pokud otočíte Symbol srdce nebo Symbol káry, předejte Bombu jinému hráči (který na začátku svého tahu provede stejný krok). Pokud otočíte Symbol kříže nebo Symbol piky, odstraňte z karty 2 Symbol žetonu nabití. Pokud Symbol žetonu nabití na kartě dojdou, Bomba exploduje! Odhoďte kartu a ztrácíte 2 životy. Bomba neexploduje, pokud si ji někdo vezme nebo odhodí pomocí karet Panika!, Cat Balou, Bič, Squaw apod., ale exploduje, když Symbol žetonu nabití dojdou, například v důsledku efektu karty Rez. Jestliže před vámi leží také Dynamit a/nebo Vězení, pak vyhodnoťte Bombu jako poslední.
Obrázek karty Buntline Special Buntline Special: Nezáleží na tom, zda je výstřel zrušen kartou Vedle!, Barel či jinak.
Obrázek karty Dvouhlavňovka Dvouhlavňovka: Karta BANG! se symbolem Symbol káry nemůže být zrušena, a to ani s použitím karty Barel apod.
Obrázek karty Křesadlovka Křesadlovka: Není to karta BANG!, takže se nepočítá do limitu "jeden BANG! za tah" a nespouští zvláštní efekt Nebezpečné zbraně. Vylepšení: Pokud je výstřel zrušen (jedno jakým způsobem), můžete utratit 2 Symbol žetonu nabití a vzít si tuto kartu zpět do ruky (a zahrát ji ihned poté, chcete-li).
Obrázek karty Malý doušek Malý doušek: Na rozdíl od Piva nemůžete tuto kartu zahrát mimo svůj tah.
Obrázek karty Nabíjení Nabíjení: Vezměte ze zásoby 3 Symbol žetonu nabití a rozmístěte je na libovolné své Nebezpečné karty a/nebo postavu. Pamatujte, že na kartě nesmí ležet více než 4 Symbol žetonu nabití.
Obrázek karty Paklíč Paklíč: Má vliv pouze na karty v ruce, nikoli na karty ve hře. Na vzdálenosti zde nezáleží.
Obrázek karty Rez Rez: Všichni ostatní hráči musí odstranit po 1 Symbol žetonu nabití z každé své Nebezpečné karty a z postavy. Všechny takto odstraněné Symbol žetonu nabití položte na svou postavu (do limitu 4) a zbytek vraťte do zásoby.
Obrázek karty Rychlopalba Rychlopalba: Není to karta BANG!, takže se nepočítá do limitu "jeden BANG! za tah" a nespouští zvláštní efekt Nebezpečné zbraně. Vylepšení: Všechny cíle musí být různé a v dostupné vzdálenosti.
Obrázek karty Squaw Squaw: Na vzdálenosti zde nezáleží.
Obrázek karty Stepní běžec Stepní běžec: Právě provedené "sejmutí" musí být zopakováno a předchozí výsledek neplatí. Karta může být použita na jakékoli "sejmutí", dokonce i na vlastní, a může být zahrána i mimo hráčův tah. Můžete "sejmutí" znovu opakovat po zaplacení další Symbol žetonu nabití.
Obrázek karty Šíp

Šíp: Zasažený hráč si vybere, zda odhodí kartu BANG! nebo ztratí 1 život. Nemůže reagovat podobnými efekty, například Křesadlovkou nebo Kulometem. Vylepšení: Všechny cíle musí být různé.

Obrázek karty Thunderer Thunderer: Efekt platí, ať již byl výstřel úspešný či nikoli. Kartu BANG! si musíte vzít dříve, než cílový hráč zareaguje (kartou Vedle! nebo jinou akcí).
Obrázek karty Zvonice Zvonice: Vztahuje se pouze na příští vámi zahranou kartu, ale během jednoho tahu ji můžete aktivovat vícekrát. Lze ji použít například proti kartě Mustang.

 

Autor hry: Emiliano Sciarra Vývoj: Roberto Corbelli Ilustrace: Stefano Landini Barvy: Andrea Izzo Překlad: Michal Kohoutek Korektury: Václav Pražák

Výrobce a distributor pro ČR:
ALBI Česká republika a. s., Thámova 13, 186 00 Praha 8

BANG!® Armed & Dangerous™
Copyright © MMXVII, daVinci Editrice S.r.l., Via C. Bozza, 8, 06073 Corciano (PG) - Italy, All rights reserved.

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo