Zvolte jazyk

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo

ELDORADO - NEOFICIÁLNÍ ROZŠÍŘENÍ HRY BANG!

Eldorado je místo kde je zlato všude, ale když se ho pokusíte dotknout, můžete zemřít. Hrobník tam má mnoho práce. Obávejte se ducha mrtvého šerifa, protože můžete zůstat ve vězení na doživotí, zkuste utéci a Kavalérie po Vás půjde. Když se snažite bránit, zjistíte, že máte mokré střelivo. Tak vyvoláte ďábla a uzavřete sním krvavý kontrakt.

OBSAHUJE

  • 17 karet událostí
  • 1 kartu Hrobníka
  • pravidla

Ke stažení:  ELDORADO v.2.0 (5.62 ZIP)


Komentáře a otázky : zde.

HRA

Před zahájením hry se všechny karty zamíchají a balíček se položí na stůl lícem dolů.

První kartu balíčku ELDORADO otočí šerif na začátku svého tahu. Karta balíčku ELDORADO platí dvě hrací kola pokud jí v průběhu těchto dvou kol jiný hráč, který je na tahu nezruší jakýmkoli Esem (vyhozeným nebo zahraným). Po tuto dobu platí její účinek není li přímo určeno jinak.

Pokud jí nikdo nezruší v průběhu dvou kol, další kartu balíčku ELDORADO otáčí následující hráč ve směru hry za šerifem (on je hráčem, který ruší i původní kartu ELDORADO tím, že jí dá dospodu balíčku).

Pokud někdo zahraje ve svém tahu Eso, zruší původní kartu ELDORADO a ihned otáčí novou (v tomto případě to je na konci tahu). Další hráč se již řídí novou kartou a zároveň bude hráčem, který může po dvou kolech otočit další kartu ELDORADO nepadne-li Eso.

Poznámka: Starou kartu prostě ruší a novou otáčí vždy ten další hráč na začátku svého tahu.

EFEKTY JEDNOTLIVÝCH KARET ELDORADA

Desperados - Bandité (pokud se odváží odhalit svojí identitu nebo je již známa) dobírají v 1. fázi tahu tři karty. Mohou též použít kartu Vedle místo karty Pivo.

Dough Badman - Kterýkoli z hráčů, kromě Šerifa, může na začátku svého tahu odhodit 2 karty z ruky a získat za ně život. Teprve potom pokračuje 1. fázi tj. dobírá karty z lízacího balíčku.

Doživotí – Otočí-li kdokoli tuto kartu, může jí Šerif vzít a použít stejným způsobem jako kartu Vězení na jakéhokoli hráče. Hráč který má tuto kartu vyloženou před sebou, se ovšem dostane z tohoto vězení až sám nebo někdo jiný zahraje Eso (tj. zruší tuto kartu ELDORADO). Tato karta tedy může ležet před hráčem i déle než dvě kola. Pokud Šerif před někoho položí kartu Doživotí další karta ELDORADO se otáčí opět za dvě kola nebo po Esu i když tato karta Doživotí zůstává před hráčem dále vyložená a ruší se jen pokud někdo zahraje zmíněné Eso.

Ďáblova smlouva - První hráč, který v době platnosti této karty ztratí poslední život není mrtev. Pokračuje ve hře dále jako bandita se třemi (dvěma) životy. Tuto kartu si ponechá vyloženou před sebou, hraje dál obvyklým způsobem a smí používat všechny karty s vyjímkou karet navracející životy (Pivo, Saloon Tequila, Whisky, Čutora). Pokud si někdo vezme a vyloží před sebe kartu Ďáblova smlouva, další nová karta ELDORADO se otáčí opět za dvě kola nebo po Esu i když tato karta Ďáblova smlouva zůstává před hráčem dále vyložená.

Duch mrtvého Šerifa – Mrtvé postavy se vrací do hry na dobu platnosti této karty. Líznou si jednu kartu a mají právo jakékoli vyložené karty před ostatními hráči přemístit jinému hráči (v rámci pravidel – např. hráč nesmí mít vyložené dvě zbraně, atd.). Žádnou z nich si nesmí ponechat ani odhodit. Líznutou kartu použijí obvyklým způsobem ovšem nikdy přímo proti šerifovi. Na konci tahu nesmí mít žádnou kartu v ruce. Nemají životy, nelze je zabít.

Eldorado - Každý hráč si v 1. fázi svého tahu lízne první kartu z ruky hráče po levé ruce. Druhou dobere normálně z lízacího balíčku. Pak jednu svojí kartu dle svého výběru předá hráči po pravé ruce a pokračuje fází 2.

Hrobník – První hráč, který ztratí poslední život při této otočené kartě není mrtev, ale stává se hrobníkem. Tuto kartu si vyloží před sebe jako kartu postavy.. Úkolem hrobníka je škodit ostatním hráčům (i pomocníkům) za účelem jejich smrti a zůstat ve hře jako poslední se šerifem.

Hrobníkovy speciální vlastnosti
Hubenou postavu hrobníka je obtížné zasáhnout neboť má permanentní Barel na pikovou barvu. Pokud na něj někdo vystřelí, výstřel ho mine, jestliže je první líznutá karta piková.
Hrobník si v 1. fázi svého tahu lízne první kartu z ruky libovolného hráče.
Nesmí střílet po ostatních hráčích. Kartu BANG nemůže používat ke střelbě, ale používá jí jako kartu Vedle!.
Nelze ho vyzvat na Duel.
Pokud je některý z hráčů zasažen jiným hráčem, vezme Hrobník, mimo svůj tah, od zasaženého jednu kartu (z ruky nebo vyloženou), kterou si ponechá. Nemá-li žádnou kartu ztrácí další život.
Jinak se vše řídí podle obvyklých pravidel (tzn. Všechny ostatní karty používá jako jiní hráči, lze na něj hrát Vězení, Dynamit, Bang,…atd.).
Pokud si někdo vezme a vyloží před sebe kartu Hrobník, další nová karta ELDORADO se otáčí opět za dvě kola nebo po Esu i když tato karta Hrobník zůstává před hráčem dále vyložená.

Kavalerie - Pomocníci šerifa (pouze když odhalí svojí identitu), mohou hrát 2x kartu BANG! v jednom kole na libovolnou vzdálenost po dobu platnosti této karty.

Lou – Jakoukoli srdcovou kartu lze hrát jako kartu Pivo pokud máš pouze dva a méně životů.

Náčelník Siuxů – Kdo zahraje kartu Indiáni vezme si od každého hráče (pokud má) z ruky po jedné kartě. Jednu si vybere a ostatní pošle dalšímu hráči ve směru hry (dále jako hokynářství). Poslední hráč (hráči) na které již nezbývají karty, musí zahrát kartu BANG!(zastřelí svého indiána).

Odvážná výzva - Hráč na kterého je zahraná karta BANG! se musí bránit otočením karty z balíčku (nesmí použít kartu VEDLE ani jinou kartu). Je-li její hodnota nižší, ztrácí život. Je-li její hodnota vyšší a stejná, má stejný efekt jako karta VEDLE. Je-li její hodnota vyšší a stejná i stejné barvy, má na hráče který vystřelil účinek jako karta BANG! a ten se musí bránit stejným způsobem.

Stopař – Všichni hráči kteří nemají vyloženou žádnou modrou nebo zelenou kartu zbraně vidí (po dobu platnosti této karty) na vzdálenost o 2 větší(všichni jsou blíž).

Vlhká munice – Všichni hráči vidí pouze na vzdálenost 1, ať mají vyložené jakékoli karty. Na zasažení protivníka je třeba dvě karty BANG!

Winifred - Šerif a všechny ženské postavy ve hře si mohou pokaždé ve 2. fázi svého tahu přidat život.

Zběsilá jízda – hra postupuje dále na přeskáčku ob jednoho hráče.
První hráč (ten který otočil kartu Eldorado) hraje obvyklým způsobem druhý hráč pouze lízne kartu, kterou ihned odhodí. Může-li touto kartou (nesmí použít karty z ruky) zrušit kartu ELDORADO (tj. lízne eso), pokračuje ve hře, pokud ne, pokračuje další hráč stejně jako první a tak stále dál… Nehraje se, zbývají-li pouze dva poslední hráči. Hráči, kteří byli tzv. přeskočeni se mohou obvyklým způsobem bránit kartám BANG! i využívat vyložených karet.
Pozn:Je to vlastně jako by měl každý druhý vězení

Zbloudilá kulka – Hráč, při svém tahu vždy všem ukáže první líznutou kartu. Je-li piková, pak její hodnota určí, který hráč ve směru hry ztrácí jeden život (nemůže použít kartu VEDLE ani jinou kartu). Počítá se vždy až od hráče, který kartu s touto hodnotou líznul. (hodnoty J, Q, K, A se počítají za 10)

Zlatá žíla – Všichni hráči dobírají tři karty v 1. fázi tahu a mohou mít v ruce libovolný počet karet po dobu platnosti této karty.

Zloděj koní – Všichni hráči, kteří mají vyložené karty Mustang, Appaloosa, Silver, Skrýš, nemohou tyto karty používat (po dobu platnosti této karty). Hráč, který první zruší tuto kartu ELDORADO výše popsané karty odebere ostatním, jednu z nich si vybere a ostatní odhodí.

ELDORADOod Jidan
© 2006 Jidan & BANG.cz
Česká republika, Vesmír
Všechna práva vyhrazena, jestli mi rozumíte.

BANG!
od Emiliana Sciarri
© 2002-2006 daVinci Editrice S.r.l.
Via T.Tittoni,3
I-06131 Perugia, Itálie
Všechna práva vyhrazena.

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo