Zvolte jazyk

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo

Obal BANG! Velká vlaková loupežNastupovat! Do města přijíždí vlak a bandité si brousí zuby na jeho cenný náklad! Strážci zákona na ně ovšem čekají a jsou připraveni bránit vagony, jakmile souprava zastaví ve stanici. Láká vás možnost vlak vyloupit, nebo naopak využijete vagony k tomu, abyste dopadli hledané darebáky?

Rozšíření pro populární karetní hru BANG!, které vzniklo na základě návrhů českých a slovenských hráčů. Přidává ke hře nový herní prvek v podobě vlaku, kde můžete získat zajímavé výhody.

 

 

Pravidla (PDF) | Karty | Koupit (CZ) | Kúpiť (SK)

 

OBSAH

 • 31 karet vlaku:
  • 16 karet vagonů;
  • 1 oboustranná karta lokomativy (Ironhorse/Leland);
  • 13 karet stanic;
  • 1 prázdná karta (pro vytvoření vlastní stanice);
 • 16 nových hracích karet:
  • 12 nových karet s hnědým okrajem;
  • 4 nové karty s modrým okrajem.
 • 8 nových karet postav;
 • pravidla.

Toto rozšíření přináší do hry 8 nových postav (které se zamíchají dohromady se stávajícími kartami postav) a 16 nových hracích karet (které se zamíchají dohromady se stávajícími hracími kartami).

Zamíchejte odděleně karty vagonů a karty stanic a položte je jako dva balíčky lícem dolů na stůl. Otočte tolik karet stanic, kolik je hráčů, a vyložte je vedle sebe do řady lícem nahoru. První otočená karta bude nejvíce vlevo atd. Poté sestavte vlak. Položte kartu lokomotivy pod první kartu stanice náhodně zvolenou stranou nahoru. K jejímu určení „sejměte“: pokud je vrchní karta z balíčku hracích karet křížová nebo piková, použijte stranu Ironhorse, v opačném případě stranu Leland. Nalevo od lokomotivy vyložte lícem nahoru 3 vrchní karty z balíčku karet vagonů.

Příklad vlaku

V průběhu hry budou karty vagonů vytvářet dvojice s kartami stanic. Protože se vlak bude pohybovat kupředu, tyto dvojice se budou měnit. Na výše uvedeném obrázku bude na začátku hry tvořit lokomotiva dvojici se stanicí Boom Town.

Pravidla zůstávají stejná jako v základní hře BANG! s následujícími dodatky:

 

POHYB VLAKU

Na začátku každého tahu šerifa se lokomotiva posune o 1 stanici doprava, přičemž za sebou „táhne“ vagony. Jakmile tedy šerif zahájí svůj první tah, bude situace vypadat přibližně tak, jak ukazuje obrázek níže.

Příklad vlaku

Jednou za svůj tah můžete zaplatit cenu uvedenou na kartě stanice a vzit si odpovídající kartu vagonu. Pokud byste si v níže uvedeném příkladu chtěli vzít Služební vůz, zaplatili byste cenu uvedenou na kartě Boom Town. Jiné vagony získat nemůžete, protože dosud netvoří dvojice s žádnými stanicemi.

 

ZÍSKÁNÍ VAGONU Z VLAKU

Při placení požadované ceny odhoďte odpovídající karty, jež máte v ruce a/nebo vyložené před sebou ve hře. Pokud je jako cena vyobrazená konkrétní karta, budete potřebovat přesně takovou skutečnou kartu. Není možné ji nahradit jinou kartou, i kdyby měla podobný efekt, resp. samotným efektem. Například pro získání Dodgeville musite odhodit kartu Vedle! Pokud hrajete za Calamity Janet, lze využít její schopnost a odhodit kartu BANG! (protože její karta BANG! může být považována za Vedle!). Naopak nemůžete použít Kaktus (kartu s podobným efektem) nebo schopnost Jourdonnaise či Barelu (poskytují efekt Vedle!, ale nikoli samotnou kartu).

Poznámka: Za žádných okolností si nemůžete vzít lokomotivu!

Než si vezmete vagon, můžete zdarma posunout vlak o 1 stanici vpřed. Přesuňte lokomotivu pod následující stanici vpravo a stejným způsobem přemistěte i vagony. Pokud se rozhodnete posunout vlak tímto způsobem, musíte zaplatit cenu uvedenou na některé stanici a vzít si odpovidající vagon. Pohyb vlaku není povinný.

Příklad vlaku

Poznámka: Před touto akcí i po ní můžete hrát další karty nebo využívat efekty, které umožňují další posun vlaku.

Pokud není řečeno jinak, položte získanou kartu vagonu před sebe. Jestliže získáte vagon přímo z vlaku, přisuňte zbylé vagony k lokomotivě tak, aby nezůstala žádná mezera, a na konec vlaku připojte nový vagon z balíčku karet vagonů. Obrázek nahoře ukazuje, jak by mohla vypadat vlaková souprava poté, co si vezmete Služební vůz.

Jestliže je vagon odhozen, umístěte ho lícem dolů pod balíček karet vagonů.

Z hlediska herních mechanismů se s vagony zachází jako s kartami ve hře a platí pro ně stejná pravidla jako pro karty s modrým okrajem (modré karty). Není-li řečeno jinak, lze na ně hrát karty ovlivňující modré karty, jako například Cat Balou nebo Panika! Vagon si však není možné nikdy vzít do ruky; kdykoli byste tak měli v důsledku nějakého efektu učinit, vyložte ho místo toho hned zpátky do hry před sebe.

 

KONEČNÁ

Jakmile se lokomotiva dostane napravo od poslední stanice (v příkladu na následující stránce za Tombrock), vlak dorazí na „konečnou". Hráč na tahu má možnost zaplatit a vzít si vagon. Jakmile tak učiní (nebo se této možnosti vzdá), vyhodnoťte pokyny na kartě lokomotivy: začněte hráčem na tahu a postupujte dále po směru hodinových ručiček. Poté zamichejte všechny karty stanic (ve hře i v balíčku) a vytvořte novou řadu stanic. Stejně tak zamíchejte všechny karty vagonů (z vlaku i z balíčku) a sestavte nový vlak podle příkladu ze sekce Obsah. Kartu lokomotivy otočte na druhou stranu (na stranu Ironhorse, pokud byla dosud ve hře strana Leland, a naopak).

Jestliže není k dispozici dost vagonů, aby bylo možné sestavit úplný vlak, použijte všechny dosažitelné karty. Nejsou-li v tuto chvíli dostupné žádné vagony, začne lokomotiva svou cestu samotná a její efekt se projeví, i kdyby dorazila na konečnou bez vagonů. Jakmile budou nějaké vagony znovu k dispozici, začněte je připojovat k jedoucímu vlaku, dokud jich nebude plný počet.

Příklad vlaku

 

LOKOMOTIVY

  Ironhorse: Všichni hráči včetně toho, kdo aktivoval tuto kartu, se stávají cílem efektu BANG! Když takto ztratí život, nepřipisuje se způsobení tohoto zranění žádnému hráči. Pokud jsou v důsledku tohoto efektu zabity všechny postavy, vítězí bandité.
  Leland: Vyhodnoťte efekt Hokynářství. Začněte hráčem na tahu a postupujte dále po směru hodinových ručiček.

 

VAGONY

  Spací vůz/Zavazadlový vůz: Nezapomeňte, že efekt těchto karet můžete jednorázově použít i proti kartě Indiáni!, během Duelu apod.
  Cirkusácký vagon: Ostatní hráči odhazují karty postupně po směru hodinových ručiček, počínaje hráčem po vaší levici.
  Expresní vůz: Po dodatečném tahu, který vám poskytuje tato karta, nemůžete získat žádný další tah navíc, i kdyby se vám podařilo zahrát další Expresní vůz.
  Vagon duchů: Zahrajte tuto kartu na libovolného hráče kromě šerifa (včetně sebe), dokonce i kdyby již byl vyřazen ze hry. Pokud by měla být jeho postava zabita, zůstává ve hře (nebo se do ní vrací), ale nemá žádné životy, nemůže je získat ani ztratit. Z hlediska herních mechanismů (podminek vítězství, vzdálenosti, schopnosti postav atd.) se považuje za postavu ve hře. Protože taková postava nemá žádné životy, musí jeji hráč na konci svého tahu odhodit všechny nepoužité karty z ruky, ale smí si ponechat všechny karty vyložené před sebou ve hře, včetně samotného Vagonu duchů. Ovšem pokud o něj přijde, okamžitě ze hry vypadává. Nepřiděluje se za to žádná odměna (v případě, že šlo o banditu), ani se neaktivují příslušné schopnosti postav (např. Vulture Sama).
  Plošinový vůz: Zahrajte tuto kartu na libovolného hráče (včetně sebe). Dokud je tato karta ve hře, nachází se pro něj ostatní hráči ve vzdálenosti o 1 větší.
  Salonní vůz: Pokud jste šerif a doberete si Vagon duchů, musíte ho zahrát na jiného hráče. Takto dobrané vagony se nepočítají do limitu získání 1 vagonu za tah.
  Soukromý vagon: Tato karta nechrání před Kulometem, Revolverem s nožem, schopností Evana Babbita apod.

 

STANICE

  Boom Town: Odhoď kartu BANG!
  Callico: Odhoď kartu Panika! nebo Cat Balou.
  Cripple Crack: Odhoď pikovou kartu.
  Deathwood: Odhoď modrou kartu.
  Dodgeville: Odhoď kartu Vedle!
  Fort Woth: Odhoď kartu s hodnotou 10, J, Q, K nebo A.
  Oathman: Odhoď károvou kartu.
  Santa Fe: Odhoď srdcovou kartu.
  Silverado: Odhoď kartu Pivo.
  St. Francis: Odhoď křížovou kartu.
  Tombrock: Uber si 1 život (nemůžeš takto ztratit svůj poslední).
  Virginian City: Odhoď kartu s hodnotou 2-9 (včetně obou mezních hodnot).
  Yooma: Odhoď 2 libovolné karty.

 

POSTAVY

  Benny Brawler: Za každou kartu vagonu, kterou získáte pomoci této schopnosti, musite běžným způsobem zaplatit. Stále však můžete posunout vlak zdarma pouze jednou za svůj tah.
  Evan Babbit: Vámi odhozená karta musí mít stejnou karetní barvu (piky, srdce, kára, kříže) jako karta BANG!, jejimž jste cilem. Vámi vybraný hráč se stává novým cílem původní karty BANG! Nemůžete si však zvolit toho, kdo na vás daný BANG! zahrál (i kdybyste zbývali ve hře jako jediní dva hráči).
  Jimmy Texas: Na konci svého tahu (po odhození nadpočetných karet ve 3. fázi) si doberte 1 kartu. Dobranou kartu už v tom samém tahu nemůžete zahrát. Kartu si dobiráte, i když jste ve Vězení.
  Manuelita: Doberte si 2 karty, jakmile lokomotiva dorazí na konečnou, ale ještě před případným vyhodnocením jejího efektu.
  Sancho: Než si vezmete vagon, můžete posunout vlak. Takto získaný vagon se počítá do běžného limitu získání 1 vagonu za tah.
  Shade O'Connor: Pokud vlak dorazí na konečnou, odhoďte a doberte si 1 kartu, než dojde k případnému vyhodnocení efektu lokomotivy.
  Sgt. Blaze: Pokud zahrajete kartu nebo použijete efekt, jež cílí na více hráčů, můžete se rozhodnout jednoho hráče z jejich působnosti vyjmout. Jestliže chcete použít svou schopnost spolu s Hokynářstvím, otočte o 1 kartu méně, než kolik je hráčů. Vybraný hráč žádnou kartu nedostane. Tato schopnost funguje i na efekt lokomotivy, pokud vlak dorazí na konečnou ve vašem tahu.
  Zippy Roy: V rámci své schopnosti můžete pouze posunout vlak, nezískáte díky ní žádné vagony.

 

POZNÁMKY K POSTAVÁM ZE ZÁKLADNÍ HRY

Vulture Sam: Od zabité postavy získáte všechny její vagony a ihned je vyložte před sebe do hry, jako by to byly modré karty. Pokud jste šerifem a získáte takto Vagon duchů, musíte ho vyložit před jiného hráče.

 

KARTY

  K zemi!: Pokud jste použili efekt Vedle! z této karty proti efektu, který nevyvolala žádná skutečně zahraná karta (například když Ironhorse dorazí na konečnou), žádnou kartu si nedoberete. Jestliže zahrajete K zemi! proti Revolveru s nožem, ziskáte ho pouze tehdy, jestliže se Revolver s nožem nevrátí do ruky svého původního vlastníka.
  Mapa: Než si v 1. fázi svého tahu doberete karty, podívejte se na vrchní 2 karty z balíčku. Jednu z nich můžete odhodit. Tento efekt se aktivuje po všech „snímacích“ efektech (Dynamit, Vězení atd.) a před aktivací schopností všech postav.
  Nejhledanější: Pokud jsou efektem této karty zabity všechny postavy, vítězí bandité.
  Odškodnění: Jestliže vám některý jiný hráč vezme nebo odhodí jinou kartu než tuto (z ruky nebo ze hry), doberte si 1 kartu. Odškodnění nelze použít proti Vlakové loupeži.
  Plnou parou vpřed: Přesuňte vlak na konečnou a poté efekt lokomotivy podle své volby ignorujte nebo aktivujte dvakrát (toto rozhodnutí se vztahuje na všechny hráče). V případě zdvojení efektu ho jednoduše aplikujte dvakrát po sobě
  Pokladna: Dobranou kartu nemůžete zahrát v tom samém tahu. Kartu si dobíráte, i když jste ve Vězení.
  Příští stanice: Pokud díky efektu této karty dorazí vlak na konečnou, doberte si 1 kartu ještě předtim, než se případně vyhodnotí efekt lokomotivy.
  Pytel peněz: Tuto kartu nemůžete zahrát mimo svůj tah.
  Revolver s nožem: Nelze ho použít během Duelu nebo proti kartě Indiáni!
  Vlaková loupež: Vyberte jakéhokoli hráče. Tento hráč se musí u každé své karty ve hře jednotlivě rozhodnout, k čemu dojde. Pokud se rozhodne stát se cílem efektu BANG!, může ho zrušit všemi povolenými způsoby (zahráním karty Vedle!, úspěšným „sejmutím“ u Barelu atd.). Každý efekt BANG! se vyhodnocuje odděleně.
  Vodojem: V rámci efektu této karty není dovoleno posunovat vlak; smíte si vzít pouze vagon. Vagon získaný pomocí této karty se nepočitá do limitu získání 1 vagonu za tah.
  Výhybka: Pokud si vezmete novou zbraň a máte již nějakou další ve hře, musite starší zbraň odhodit. Nezapomeňte, že nemůžete mít ve hře více kopii téže karty (například 2 Barely). Jestliže takto získáte Vagon duchů a jeho předchozí majitel nemá žádné životy, okamžitě vypadává ze hry. Šerif takto nemůže ziskat Vagon duchů ani Vězení. Nezapomeňte také, že karty tvořící vlak se nepovažují za karty „ve hře“, takže je nelze pomocí Výhybky získat.

 

Autor hry: Emiliano Sciarra Výtvarné zpracování: Stefano Landini Barvy: Andrea Izzo Vývoj: Martin Blažko, Marta Ciaccasassi, Roberto Corbelli, Sergio Roscini Překlad: Václav Pražák

Výrobce a distributor pro ČR:
ALBI Česká republika a. s., Thámova 13, 186 00 Praha 8

BANG!® The Great Train Robbery™
Copyright © MMXXI, daVinci Editrice S.r.l., Via S. Penna 24, 1-06132 Perugia, Italy. All rights reserved.

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo