Zvolte jazyk

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo

Obal BANG! Zlatá horečka

Bohaté rozšíření hry Bang!

Nastala zlatá horečka! Nejrychlejší pistolníci mohou ve hře vyrýžovat spoustu zlata. Kdo má zlato, může si nakoupit užitečné vybavení, které může pomoci při přestřelkách. Je ovšem třeba se mít na pozoru před stínovými pistolníky... Mají jediný cíl, a to dostat tě ze hry. Pospěš, ať jsi u zlatonosné říčky první!

 

Pravidla (PDF) | Často kladené otázky | Karty | Koupit (CZ) | Kúpiť (SK)

 

 

OBSAH

 • Karta role stínového odpadlík (používá se pouze při variantě Stínoví pistolníci);
 • 24 karet vybavení: 13 hnědých a 11 černých;
 • 8 karet postav;
 • 30 zlatých valounů;
 • pravidla.

Na začátku hry zamíchejte karty vybavení a jako oddělený balíček ho umístěte vedle dobíracího balíčku. Otočte vrchní tři karty a položte je vedle balíčku vybavení lícem vzhůru, těmto třem kartám se říká obchod.

Zlaté valouny Symbol zlatého valounu umístěte na hromádku uprostřed stolu a tím vytvoříte jejich společnou zásobu. Všichni hráči začínají hru bez karet vybavení a bez zlatých valounů. Toto rozšíření taky obsahuje 8 nových postav, které můžete přidat k ostatním postavám.

Pravidla zůstávají stejná jako v základní hře BANG!, avšak s následujícími úpravami:

 

KARTY VYBAVENÍ

Vždy, když způsobíte jinému hráči ztrátu života jakýmkoliv způsobem (zahráním karty BANG!, Indiáni!, Duel apod.), vezměte si 1 Symbol zlatého valounu ze společné zásoby (pokud v zásobě valouny dojdou, použijte vhodnou náhradu, například peníze, knoflíky apod.). Pokud způsobíte jednou kartou ztrátu života více hráčům, vezměte si valoun za každé zranění, které jste ostatním hráčům způsobili. Své zlaté valouny pokládejte viditelně před sebe.

Příklad: Při hře 5 hráčů Sid zahraje Kulomet. Paul zahrá Vedle!, Pedro, Rose a Suzy ztratí 1 život. Jelikož Sid způsobil 3 hráčům ztrátu života, vezme si 3 Symbol zlatého valounu ze společné zásoby.

Během fáze 2 vašeho tahu máte k dispozici tři nové možnosti:

 • Nákup jedné nebo více karet vybavení:

  Můžete si koupit jednu ze tří vyložených karet vybavení z řady (obchodu). Na každé kartě vybavení je zobrazený počet Symbol zlatého valounu, které musíte zaplatit za vybrané karty (zaplacené valouny vraťte do společné zásoby). Když koupíte kartu s hnědým rámečkem, uplatní se její účinek okamžitě a zakoupená karta se vrátí na spodek balíčku karet vybavení lícem nahoru. V případě, že koupíte kartu s černým okrajem, nechte ji položenou před sebou.

  Příklad: Sam zaplatí 2 Symbol zlatého valounu, aby si koupil kartu vybavení Komplic. Tu použije jako kartu Cat Balou a  potom ji odhodí. Dále zaplatí 2 Symbol zlatého valounu, aby si koupil Podkovu. Tuto kartu si ponechá před sebou a její efekt využije vždy když „sejme“.

 • Donucení jiného hráče, aby odhodil jednu nebo více karet vybavení:

  K odhození karty vybavení můžete jiného hráče donutit tím, že zaplatíte cenu vybavení plus 1 Symbol zlatého valounu navíc (odhozené vybavení položte naspod balíčku vybavení lícem vzhůru). Vlastník vybavení se nemůže tomuto odhození ubránit.

  Příklad: Willy zaplatí 3 Symbol zlatého valounu, aby donutil Sama odhodit jeho Podkovu (Podkova stojí 2 Symbol zlatého valounu a 1 Symbol zlatého valounu musí zaplatit navíc). Dále zaplatí další 4 Symbol zlatého valounu, aby donutil Kita odhodit Talisman (který stojí 3 Symbol zlatého valounu a jeden opět musí zaplatit navíc).

 • Získání zlatých valounů za Pivo:

  Za zahrání karty Pivo z ruky si můžete ze společné zásoby vzít 1 Symbol zlatého valounu. Takto můžete zahrát libovolný počet karet Pivo. Za karty Pivo zahrané tímto způsobem si nedoplňujete žádné životy. Není možné takto získat Symbol zlatého valounu za karty s podobným efektem (Saloon apod.).

  Příklad: Duke má v ruce 2 karty Pivo. První kartu zahraje, aby si doplnil 1 život a druhé Pivo zahraje, aby za něj získal 1 Symbol zlatého valounu.

Není stanoven žádný limit počtu karet, které můžete nakoupit či odhodit. Před sebou můžete mít libovolný počet karet vybavení s černým okrajem. Ale pamatujte: Nesmíte vlastnit 2 totožné karty vybavení (se stejným jménem),  stejně jako toto pravidlo platí pro karty s modrým okrajem. Ve chvíli, kdy si někdo z obchodu koupí nějaké vybavení, se tato karta okamžitě nahradí novou kartou z balíčku vybavení. Symbol zlatého valounu zaplacené za nákup vybavení se vždy vrací do společné zásoby.

Karty vybavení nemohou být cílem efektu karet jako Panika! či Cat Balou. Totéž platí pro karty z rozšíření s podobným efektem a pro speciální schopnosti postav (například Pat Brennen). Jediný možný způsob, jak odhodit kartu vybavení, je zaplatit jeho cenu plus 1 Symbol zlatého valounu.

V případě, že jste vyřazeni ze hry, jsou vaše karty vybavení jako vždy odhozeny na spodek balíčku vybavení lícem vzhůru. Schopnosti postav jako má Vulture Sam se nevztahují na odhozené karty vybavení vyřazeného hráče. V okamžiku, kdy se na vrchu balíčku vybavení objeví karta otočená lícem vzhůru, zamíchejte balíček vybavení a vytvořte nový s kartami lícem dolů.

 

VARIANTA STÍNOVÝ PISTOLNÍCI

Při této variantě nejste nikdy mimo hru! Tuto variantu můžete použít i bez rozšíření Zlatá horečka, ale mějte na paměti, že postavy z tohoto rozšíření jsou specificky navrženy pro hraní této varianty.

Ve chvíli, kdy máte 0 životů a byli jste vyřazeni, jste mimo hru pouze dočasně. Všechna pravidla pro vyřazení hráče stále platí: Odhodíte všechny vaše karty z ruky i karty ležící před vámi (včetně karet vybavení), odhalíte svou roli a zkontrolujete, zda nenastala některá podmínka vítězství. Pokud jste byli například bandita, hráč, který vás vyřadil, získá 3 karty apod. Pouze si ponechte všechny své zlaté valouny.

Během každého vašeho příštího tahu, (ve chvíli, kdy byste byli na tahu, kdybyste nebyli vyřazeni) dočasně znovu vstupujete do hry jako „stínový pistolník“ – „stínový bandita“, „stínový pomocník“, nebo „stínový odpadlík“.

Jako stínový pistolník máte 0 životů. Dobíráte si 2 karty, hrajete svůj tah jako normálně a poté opět opouštíte hru. V průběhu „stínového“ tahu jste naživu se všemi svými schopnostmi. Nemůžete však získat, či ztratit žádný život. Na konci tohoto tahu opouštíte hru a musíte odhodit všechny vaše karty z ruky a karty položené před vámi (včetně karet vybavení).

Důležité: Stínoví pistolníci se nepovažují za „hrající postavy“, které jsou vyřazené, takže jakýkoliv efekt spojený s vyřazením hráče se na ně nevztahuje. Například Vulture Sam nezíská karty odhozené stínovým pistolníkem při jeho dočasném odchodu ze hry. Mimo váš tah jste mimo hru pro všechny případy. Neúčinkuje vaše schopnost, nepočítá se s vámi při určování vzdálenosti mezi hráči a také pro efekty karet jako Hokynářství, Dynamit apod.

Své zlaté valouny si necháváte mezi tahy a stále smíte získávat další, i když jste stínový pistolník. V průběhu vašeho „stínového tahu“ můžete zlato utratit za vybavení či za odhození vybavení ostatních hráčů. Pamatujte, že zakoupené karty vybavení s černým rámečkem musíte na konci stínového tahu odhodit.

 

STÍNOVÝ ODPADLÍK

Obrázek role Stínového pomocníkaPro stínového odpadlíka platí speciální pravidlo: Během svého tahu se připojí ke slabší straně. Spočítejte počet jiných odhalených rolí (t.j. ostatních vyřazených hráčů plus šerifa, ale ne sebe): Stínový odpadlík se přidá k straně (právo - banditi), která má více odhalených karet rolí. V případě remízy je na straně banditů.

Jakmile je odpadlík vyřazen ze hry, stává se stínovým odpadlíkem a vezme si speciální kartu role Stínový odpadlík a nechá si ji před sebou. Na začátku každého jeho tahu se nejprve určí strana, ke které se přidá a až poté začíná jeho tah. Podle určené strany otočí kartu role na příslušnou stranu (stínový pomocník nebo stínový bandita). Od této chvíle vyhrává společně se stranou, ke které právě patří. Jeho role zůstává stejná až do začátku jeho následujícího tahu, i když se situace na stole změní. Stínový odpadlík se nikdy nevrací do své původní role odpadlíka. Role stínový odpadlík se nikdy nepočítá v momentě, kdy se rozhoduje, ke které straně se připojí na začátku jeho tahu.

Příklad: Bart jako odpadlík je jediným vyřazeným hráčem. Jediná odhalená role je šerif, a proto se stínový odpadlík přidá na stranu práva (jako stínový pomocník). Chvíli poté je vyřazen bandita. Na začátku následujícího Bartova tahu se tedy Bart stává stínovým banditou (jelikož nastala remíza odhalených rolí práva a banditů, přidá se k banditům). Pokud je příště vyřazený pomocník šerifa, Bart se opět přidá k právu atd.

Poznámky:

 • Dynamit musíte vždy posunout ve směru hodinových ručiček k následujícímu hráči, který je stále ve hře (nepočítejte stínové pistolníky).
 • Pokud jste vyřazený jako stínový pistolník, vaše vybavení se odhodí (a Vulture Sam ho nezíská).
 • Na konci tahu stínového pistolníka Vulture Sam nezíská žádnou odhozenou kartu. Podobně, když hrajete s rozšířením Dodge City (součást Města duchů), Greg Digger a Herb Hunter nemohou využít své schopnosti při dočasném odchodu stínového pistolníka ze hry.

 

POSTAVY

Obrázek postavy Don Bell Don Bell: Na konci svého tahu navíc už „nesejme“ pro další tah navíc.
Obrázek postavy Dutch Will Dutch Will: Musí odhodit jednu ze dvou karet (dle své volby), které si dobral během fáze 1.
Obrázek postavy Jacky Murieta Jacky Murieta: Smí vystřelit extra BANG! vícekrát za svůj tah, ale za každý zaplatí 2 Symbol zlatého valounu. Pro použití jeho schopnosti není třeba zahrát žádnou kartu.
Obrázek postavy Josh McCloud Josh McCloud: Svou schopnost může použít pouze v průběhu jeho tahu. Pokud si dobere kartu vybavení s černým rámečkem, kterou již vlastní, musí ji odhodit.
Obrázek postavy Madam Yto Madam Yto: Nezáleží na tom, zda Pivo bylo zahráno za účelem doplnění života, nebo získání Symbol zlatého valounu. Nezáleží na tom, kdo Pivo zahrál, počítá se i Pivo zahrané od Madam Yto. Tato schopnost se nevztahuje na karty s podobným efektem jako Pivo, například Whisky, Saloon apod.
Obrázek postavy Pretty Luzena Pretty Luzena: V jednom tahu si může koupit více karet vybavení, ale pouze 1 kartu za tah smí koupit o 1 levněji, za ostatní zaplatí plnou cenu. Pokud použije svou schopnost na nákup karty vybavení s cenou 1 Symbol zlatého valounu, získá ji zadarmo.
Obrázek postavy Raddie Snake Raddie Snake: Abyste měli přehled o počtu karet získaných díky jeho schopnosti, položte zaplacené Symbol zlatého valounu na kartu postavy a poté je na konci kola vraťte do společné zásoby.
Obrázek postavy Simeon Picos Simeon Picos: Symbol zlatého valounu si bere vždy ze společné zásoby, ne od hráče, který mu ztrátu života způsobil.

 

KARTY

Obrázek karty Batoh Batoh: Může se použít i mimo tah vlastníka, pokud ztrácí poslední život.
Obrázek karty Boty Boty: Neúčinkují při ztrátě posledního života.
Obrázek karty Kalumet Kalumet: Toto vybavení nemá efekt v průběhu Duelu.
Obrázek karty Komplic Komplic: I když karta může mít efekt jako Cat Balou, Hokynářství nebo Duel, nepovažuje se za žádnou z těchto karet.
Obrázek karty Láhev Láhev: I když tato karta může mít stejný efekt, nepovažuje se za Panika!, Pivo nebo BANG!. BANG! zahraný pomocí této karty se nepočítá do limitu 1 BANG! za tah.
Obrázek karty Podkova Podkova: Všechny „sejmuté“ karty se odhodí.
Obrázek karty Rum Rum: Příklad: Když „sejmete“ 8 Symbol kříže, A Symbol srdce, Q Symbol srdce nebo 3 Symbol piky tak si doplníte 3 životy. Všechny „sejmuté“ karty se odhodí.
Obrázek karty Rýžovací mísa Rýžovací mísa: Abyste měli přehled o počtu karet získaných díky této kartě, položte zaplacené Symbol zlatého valounu na kartu a poté je na konci kola vraťte do společné zásoby.
Obrázek karty Talisman Talisman: Neúčinkuje při ztrátě posledního života. Vždy si berte Symbol zlatého valounu ze společné zásoby, ne od hráče, který vám ztrátu života způsobil.
Obrázek karty Wanted Wanted: Dobrané 2 karty a 1 Symbol zlatého valounu se přičítají jako bonus k jiným efektům (například když vyřadíte banditu s vybavením Wanted, vezměte si 2 + 3 = 5 karet a 1 + 1 = 2 Symbol zlatého valounu). Pokud šerif vyřadí pomocníka s Wanted, nejprve si vezme 2 karty a následně odhodí všechny karty z ruky, ale Symbol zlatého valounu si ponechá.

 

Autor hry: Emiliano Sciarra Vývoj: Roberto Corbelli, Sergio Rosini Grafika: eriadan Překlad: Michal Šmíd

Výrobce a distributor pro ČR:
ALBI Česká republika a. s., Thámova 13, 186 00 Praha 8

BANG!® Gold Rush™
Copyright © MMXI daVinci Editrice S.r.l., Via S. Penna 24, 1-06132 Perugia, Italy, All rights reserved.

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo