Zvolte jazyk

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo

OBSAH

 • 5 kostek;
 • 30 hracích karet:
  • 8 rolí: 1 šerif, 2 pomocníci šerifa, 3 bandité a 2 odpadlíci;
  • 16 postav (každá má unikátní schopnost a určitý počet bodů života);
  • 6 karet s přehledem symbolů (vysvětlují výsledky na kostkách).
 • 9 žetonů šípu;
 • 40 žetonů „nábojů“ jako body života:
  • 25 žetonů s hodnotou 1;
  • 15 žetonů s hodnotou 3.
 • pravidla.

CÍL HRY

Každý hráč má svůj vlastní cíl, který závisí na jeho kartě role:

 • Šerif: musí vyřadit ze hry všechny bandity a odpadlíky;
 • Bandité: musí vyřadit šerifa;
 • Pomocníci šerifa: musí pomáhat šerifovi a chránit ho;
 • Odpadlík: musí zůstat jako poslední ve hře.

 

PŘÍPRAVA

 1. Vezměte tolik karet rolí, kolik je hráčů, podle následujícího rozdělení:
  • 3 hráči: viz speciální pravidla dále;
  • 4 hráči: 1 šerif, 1 odpadlík, 2 bandité;
  • 5 hráčů: 1 šerif, 1 odpadlík, 2 bandité, 1 pomocník šerifa;
  • 6 hráčů: 1 šerif, 1 odpadlík, 3 bandité, 1 pomocník šerifa;
  • 7 hráčů: 1 šerif, 1 odpadlík, 3 bandité, 2 pomocníci šerifa;
  • 8 hráčů: 1 šerif, 2 odpadlíci, 3 bandité, 2 pomocníci šerifa.
  Role zamíchejte a lícem dolů každému hráči jednu rozdejte.
 2. Šerif  sám  sebe  odhalí  otočením  své  karty  role  lícem nahoru.  Všichni  ostatní hráči se na své role podívají, ale musí je držet v tajnosti.
 3. Zamíchejte karty  postav  a  každému  hráči  dejte  lícem  nahoru  jednu  postavu. Každý hráč nyní všem oznámí jméno své postavy a nahlas přečte její schopnost. Každá postava je díky své zvláštní schopnosti jedinečná.
 4. Každý hráč si vezme tolik nábojů, kolik je znázorněno na jeho kartěpostavy. Šerif si vezme dva náboje navíc. Náboje, které máte, jsou vaše body  života ― tzn. kolikrát musíte být zasaženi, abyste byli vyřazeni ze hry. Všechny zbývající náboje dejte na hromádku doprostřed stolu.
 5. Nadosah si položte souhrnné karty. Pokud máte pochybnosti o výsledcích na kostkách, můžete se na ně podívat.
 6. Devět šípů položte na hromádku doprostřed stolu.
 7. Zbývající nevyužité role a postavy odložte zpět do krabice.
 8. Šerif si vezme 5 kostek a začíná hru.

 

PRŮBĚH HRY

Hra je hrána v tazích, po směru hodinových ručiček. Ve svém tahu proveďte následující:

 • Hoďte všemi pěti kostkami.
 • Poté si můžete zvolit, zda si výsledek některé kostky ponecháte nebo zda některými hodíte znovu. Mohou to být všechny kostky. Pokud házíte potřetí, můžete také znovu hodit jakoukoli kostkou, kterou jste si po prvním hodu ponechali a neházeli s ní. Váš třetí hod je konečný a ten musíte přijmout.
 • Když jste se svými hozenými kostkami spokojeni (nebo již znovu nemůžete házet), vyřešte výsledky kostek.
 • Váš tah končí a ve hře pokračuje hráč po vaší levici.

Pozor: Pokud na kostce padl dynamit, nesmí se s ní házet znovu (viz dále).

Poznámka: Pokud na kostce padl šíp, musí být vyřešen ihned po příslušném hodu (viz níže).

 

NÁBOJE A ŠÍPY

Když získáte bod života (náboj) nebo šíp a pokud nějaká schopnost neříká něco jiného, vezměte si příslušný žeton z hromádky uprostřed stolu. Pokud bod života nebo šíp ztratíte, odložte jej na příslušnou hromádku.

Žeton se třemi náboji můžete kdykoli vyměnit za tři žetony s jedním nábojem ze zásoby (a naopak).

 

KOSTKY

Na kostkách je zobrazeno šest různých symbolů. Symboly zobrazené na kostkách mají navzájem různé efekty. Musíte použít výsledky všech kostek v určeném pořadí. Nesmíte vynechat žádnou hozenou kostku: musíte je použít všechny!

 1. ISymbol Indiánský šípndiánský šíp: Tento symbol musíte vyřešit ihned, když je hozen, ne až na konci svého tahu. Vezměte si jeden žeton šípu (jeden za každý hozený šíp) a položte jej před sebe. Pokud ještě můžete házet kostkami, smíte znovu hodit i touto kostkou. Pokud vezmete poslední šíp ze zásoby, okamžitě zaútočí Indiáni a každý hráč ztrácí jeden bod života za každý šíp ležící před ním. Po tomto útoku všichni hráči vrátí všechny své šípy do zásoby. Poté pokračujete ve svém tahu.
 2. Symbol DynamitDynamit: Touto kostkou se nesmí házet znovu! Pokud hodíte tři nebo více dynamitů, váš tah ihned končí a ztrácíte jeden bod života. Avšak všechny vaše ostatní výsledky na kostkách jsou ještě vyřešeny jako obyčejně.
 3. Terče:
  1. Symbol Terč 1Terč „1“: Vyberte hráče sedícího vlevo nebo vpravo přímo vedle vás. Tento hráč ztrácí jeden bod života.
  2. Symbol Terč 2Terč „2“: Vyberte hráče sedícího přesně o dvě místa vlevo nebo vpravo od vás. Tento hráč ztrácí  jeden bod života. Pokud již ve hře zůstali pouze dva nebo tři hráči, jednejte s tímto symbolem jako  se symbolem Symbol Terč 1.
   Pozor: Výsledky Symbol Terč 1 a Symbol Terč 2 jsou řešeny ve stejnou chvíli. Při počítání míst nejsou započítáváni vyřazení hráči.
 4. Symbol PivoPivo: Vyberte libovolného hráče: tento hráč získává jeden bod života. Můžete vybrat také sebe. Žádný hráč nemůže mít nikdy více bodů života, než kolik bodů života měl na začátku hry. Pokud vyberete hráče, který má své maximum bodů života, pak je tento výsledek vyplýtván naprázdno.
 5. Symbol KulometKulomet: Pokud hodíte tři nebo více kulometů, tak aktivujete střelbu z kulometu a každý jiný hráč (ne vy) ztrácí jeden bod života. Kromě toho vraťte zpět do zásoby (pouze vy) všechny své šípy.

Příklad: Šerif má 6 bodů života a 1 šíp. Na kostkách hodil Symbol KulometSymbol Indiánský šípSymbol Indiánský šípSymbol Terč 1Symbol Dynamit.
Nejprve si musí vzít 2 šípy. V zásobě však zbývá pouze 1 šíp, takže si jej vezme a přichází útok indiánů. Každý hráč ztrácí 1 bod života za každý svůj šíp: šerif tedy ztrácí 2. Nyní každý vrátí zpět do zásoby všechny své šípy a poté si šerif vezme svůj druhý šíp (takže v zásobě zůstává 8 šípů). Šerif má nyní pouze 4 body života a 1 šíp.
S Symbol Dynamit nemůže být znovu hozeno a šerif si ponechává Symbol Terč 1, takže znovu hází s Symbol KulometSymbol Indiánský šípSymbol Indiánský šíp. Tentokrát mu padlo Symbol KulometSymbol KulometSymbol Pivo. Získání střelby z kulometu je pěkná představa, takže si ponechává Symbol KulometSymbol Kulomet a znovu hází Symbol Pivo a Symbol Terč , který si po prvním hodu ponechal. Padlo mu Symbol KulometSymbol Terč 2.
Protože již dvakrát házel znovu, musí házení ukončit. Jeho konečný výsledek je: Symbol DynamitSymbol KulometSymbol KulometSymbol KulometSymbol Terč 2. Nyní musí střelit na hráče vzdáleného o dvě místa, poté všichni hráči kromě šerifa ztrácí po jednom bodu života a šerif vrátí svůj šíp zpět do zásoby. Na konci svého tahu má 4 body života a 0 šípů.

 

ZTRÁTA BODŮ ŽIVOTA ― VYŘAZENÍ HRÁČE

Pokud ztratíte svůj poslední bod života, jste vyřazeni ze hry. Ukažte všem hráčům svou roli a vraťte do zásoby všechny své šípy. Pokud jste vyřazeni, tak již do hry dále nezasahujete. Avšak pokud vaši týmoví partneři zvítězí, vyhráváte také!

 

KONEC HRY

Hra končí okamžitě, když:

 1. Je vyřazen šerif: Pokud je jediným živým pouze odpadlík, tak vítězí. Jinak všichni bandité vítězí jako tým.
 2. Jsou vyřazeni všichni bandité a všichni odpadlíci: Šerif a všichni pomocníci šerifa vítězí jako tým.

Poznámka: Při hře 8 hráčů hraje každý odpadlík sám za sebe a zvítězí pouze v případě, že on je posledním živým hráčem. Pokud v poslední fázi hry bojuje šerif se dvěma odpadlíky a šerif je vyřazen jako první, vyhrávají bandité!

Příklad: Všichni bandité již byli vyřazeni, ale odpadlík je stále ještě ve hře. V tomto případě hra pokračuje. Odpadlík musí čelit šerifovi a jeho pomocníkům sám.

Příklad: Šerif je vyřazen, ale všichni bandité již byli také vyřazeni a ve hře zůstal jeden pomocník šerifa a odpadlík. Hra končí a vítězí bandité! Dosáhli svého cíle za cenu vlastních životů!

Příklad: Všichni hráči jsou vyřazeni zároveň. Vítězí bandité!

 

SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HRU 3 HRÁČŮ

Zamíchejte tyto tři role: Pomocník šerifa, bandita a odpadlík. Každému hráči náhodně rozdejte jednu roli, ale položte je před sebe na stůl lícem nahoru. Každý hráč tedy zná roli všech tří hráčů. Cíl každého hráče je určen jeho rolí:

 • Pomocník šerifa musí vyřadit odpadlíka;
 • Odpadlík musí vyřadit banditu;
 • Bandita musí vyřadit pomocníka šerifa.

Hra probíhá jako obvykle a první na tahu je pomocník šerifa. Hru vyhrajete, jakmile dosáhnete svého cíle, avšak musíte svému cíli způsobit ztrátu jeho posledního bodu života (například, jako pomocník šerifa musíte osobně vyřadit odpadlíka). Pokud ztrátu posledního bodu života způsobil jiný hráč, pak je novým cílem pro oba přeživší hráče, být posledním stojícím mužem. Například, pokud bandita vyřadil odpadlíka, tak pomocník šerifa nevítězí - musí ještě vyřadit banditu, který musí vyřadit pomocníka šerifa, aby zvítězil.

 

POSTAVY

Obrázek postavy Bart Cassidy

BART CASSIDY (8)

Namísto ztráty bodu života si můžeš vzít šíp (výjimka: útok indiánů a dynamit).

Upřesnění: Tuto schopnost nesmíte použít, pokud ztrácíte život kvůli útoku indiánů nebo kvůli dynamitu. Schopnost lze použít pouze v případě Symbol Terč 1, Symbol Terč 2 nebo střelby z kulometu. Pomocí této schopnosti si nesmíte vzít poslední šíp zbývající v zásobě.

Obrázek postavy Black Jack

BLACK JACK (8)

Můžeš znovu hodit s Symbol Dynamit (ne pokud jsi jich hodil tři nebo více).

Upřesnění: Pokud hodíte tři nebo více dynamitů najednou (nebo postupně, pokud jste s nimi znovu neházeli), proveďte obvyklá pravidla (váš tah končí, atd.).

Obrázek postavy Calamity Janet

CALAMITY JANET (8)

Symbol Terč 1 můžeš používat jako Symbol Terč 2 a naopak.

Obrázek postavy El Gringo

EL GRINGO (7)

Hráč, který ti způsobí ztrátu jednoho nebo více bodůživota, si musí vzít šíp.

Upřesnění: Tato schopnost nepůsobí při ztrátě bodů života kvůli útoku indiánů nebo kvůli dynamitu.

Obrázek postavy Jesse Jones

JESSE JONES (9)

Pokud máš čtyři nebo méně bodů života, získáš dva, pokud Symbol Pivo použiješ sám na sebe.

Upřesnění: Například, pokud máš čtyři body života a použiješ dvě piva, získáš 4 body života.

Obrázek postavy Jourdonnais

JOURDONNAIS (7)

Při útoku indiánů nikdy neztrácíš více než jeden bod života.

Obrázek postavy Kit Karlson

KIT KARLSON (7)

Za každý Symbol Kulomet můžeš vrátit do zásoby jeden šíp ležící před libovolným hráčem.

Upřesnění: Můžete vracet také své vlastní šípy. Pokud hodíte tři Symbol Kulomet, vrátíte zpět všechny své šípy, plus tři šípy od libovolného hráče či hráčů (samozřejmě ještězpůsobíte ztrátu jednoho bodu života všem ostatním hráčům).

Obrázek postavy Lucky Duke

LUCKY DUKE (8)

Můžeš provést jeden hod kostkami navíc.

Upřesnění: Ve svém tahu můžete házet kostkami celkem čtyřikrát.

Obrázek postavy Paul Regret

PAUL REGRET (9)

Nikdy neztrácíš body života kvůli střelbě z kulometu.

Obrázek postavy Paul Ramirez

PEDRO RAMIREZ (8)

Vždy když ztratíš bod života, můžeš vrátit zpět do zásoby jeden svůj šíp.

Upřesnění: I když použijete tuto schopnost, stále bod života ztrácíte.

Obrázek postavy Rose Doolan

ROSE DOOLAN (9)

Symbol Terč 1 nebo Symbol Terč 2 můžeš použít na hráče vzdáleného ještěo jedno místo dále.

Upřesnění: S Symbol Terč 1 můžete zasáhnout hráče vzdáleného až o 2 místa. S Symbol Terč 2 můžete zasáhnout hráče vzdáleného o 2 nebo o 3 místa.

Obrázek postavy Sid Ketchum

SID KETCHUM (8)

Na začátku svého tahu vyber libovolného hráče, který získá jeden bod života.

Upřesnění: Můžete také vybrat sebe.

Obrázek postavy Slab the Killer

SLAB THE KILLER (8)

Jednou v každém tahu můžeš použít Symbol Pivo na zdvojení ztráty bodů života za Symbol Terč 1 nebo Symbol Terč 2.

Upřesnění: Zdvojenými kostkami vezmete dva body života stejnému hráči (nemůžete si zvolit dva různé hráče). Pokud Symbol Pivo využijete pro svou zvláštní schopnost, neposkytuje již žádné body života.

Obrázek postavy Suzy Lafayette

SUZY LAFAYETTE (8)

Pokud jsi nehodil žádný Symbol Terč 1 ani Symbol Terč 2, tak získáváš 2 body života.

Upřesnění: Tato schopnost působí pouze na konci vašeho tahu a aplikuje se na váš konečný hod.

Obrázek postavy Vulture Sam

VULTURE SAM (9)

Získáváš 2 body života vždy, když je nějaký jiný hráč vyřazen.

Obrázek postavy Willy the Kid

WILLY THE KID (8)

Potřebuješ pouze Symbol KulometSymbol Kulomet, abys mohl střílet z kulometu.

Upřesnění: Aktivovat střelbu z kulometu můžete pouze jednou v každém tahu, i když hodíte více než dva Symbol Kulomet.

 

Autoři hry: Michael Palm, Lukas Zach Vývoj: Roberto Corbelli, Sergio Roscini, Emiliano Sciarra Kresby: Riccardo Pieruccini Barvy: Andrea Medri Design: Lucia Roscini Překlad: Jiří Klumpar alias Cauly

Výrobce a distributor pro ČR:
ALBI Česká republika a. s.
Thámova 13
186 00 Praha 8
Infolinka : + 420 737 221 010
www.albi.cz

BANG!® The Dice Game
Copyright © MMXIII
daVinci Editrice S.r.l.
Via S. Penna 24
1-06132 Perugia, Italy
All rights reserved.

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo