Zvolte jazyk

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo

Postavy

 

BENNY BRAWLER

Ve svém tahu můžeš získat libovolný počet vagonů.

Upřesnění: Za každou kartu vagonu, kterou získáte pomoci této schopnosti, musite běžným způsobem zaplatit. Stále však můžete posunout vlak zdarma pouze jednou za svůj tah.

Symbol života
Symbol života
Symbol života
Symbol života
 

EVAN BABBIT

Pokud jsi cílem karty BANG!, můžeš odhodit z ruky kartu stejné barvy, čímž se novým cílem stane jiný hráč ve vzdálenosti 1 od tebe.

Upřesnění: Vámi odhozená karta musí mít stejnou karetní barvu (piky, srdce, kára, kříže) jako karta BANG!, jejimž jste cilem. Vámi vybraný hráč se stává novým cílem původní karty BANG! Nemůžete si však zvolit toho, kdo na vás daný BANG! zahrál (i kdybyste zbývali ve hře jako jediní dva hráči).

Symbol života
Symbol života
Symbol života
Symbol života
 

JIMMY TEXAS

Na konci svého tahu si dober 1 kartu.

Upřesnění: Na konci svého tahu (po odhození nadpočetných karet ve 3. fázi) si doberte 1 kartu. Dobranou kartu už v tom samém tahu nemůžete zahrát. Kartu si dobiráte, i když jste ve Vězení.

Symbol života
Symbol života
Symbol života
Symbol života
 

MANUELITA

Kdykoli vlak dorazí na konečnou, dober si 2 karty.

Upřesnění: Doberte si 2 karty, jakmile lokomotiva dorazí na konečnou, ale ještě před případným vyhodnocením jejího efektu.

Symbol života
Symbol života
Symbol života
Symbol života
 

SANCHO

Jednou za svůj tah můžeš získat 1 libovolný vagon z vlaku zdarma.

Upřesnění: Než si vezmete vagon, můžete posunout vlak. Takto získaný vagon se počítá do běžného limitu získání 1 vagonu za tah.

Symbol života
Symbol života
Symbol života
 

SHADE O'CONNOR

 

Upřesnění: Pokud vlak dorazí na konečnou, odhoďte a doberte si 1 kartu, než dojde k případnému vyhodnocení efektu lokomotivy.

Symbol života
Symbol života
Symbol života
Symbol života
 

SGT. BLAZE

Pokud zahraješ kartu nebo aktivuješ efekt, které mají za cíl více hráčů, můžeš 1 hráče z jejich působnosti vyjmout.

Upřesnění: Pokud zahrajete kartu nebo použijete efekt, jež cílí na více hráčů, můžete se rozhodnout jednoho hráče z jejich působnosti vyjmout. Jestliže chcete použít svou schopnost spolu s Hokynářstvím, otočte o 1 kartu méně, než kolik je hráčů. Vybraný hráč žádnou kartu nedostane. Tato schopnost funguje i na efekt lokomotivy, pokud vlak dorazí na konečnou ve vašem tahu.

Symbol života
Symbol života
Symbol života
Symbol životaSymbol života

 

ZIPPY ROY

Jednou za svůj tah můžeš posunout vlak o 1 stanici vpřed.

Upřesnění: V rámci své schopnosti můžete pouze posunout vlak, nezískáte díky ní žádné vagony.

Symbol života
Symbol života
Symbol života
Symbol životaSymbol života

Hnědé karty

 

A TUTTO VAPORE! (PLNOU PAROU VPŘED)

Posuň vlak na konečnou. Rozhodni se, zda efekt lokomotivy vůbec neproběhne nebo naopak proběhne dvakrát.

Upřesnění: Přesuňte vlak na konečnou a poté efekt lokomotivy podle své volby ignorujte nebo aktivujte dvakrát (toto rozhodnutí se vztahuje na všechny hráče). V případě zdvojení efektu ho jednoduše aplikujte dvakrát po sobě.

 

CACTUS (KAKTUS)

Symbol Vedle!

[-.-]

„Sejmi“: Symbol srdce Symbol káry = Symbol Přidej život

 

KNIFE REVOLVER (REVOLVER S NOŽEM)

Symbol BANG! Symbol Na dostrel

Počítá se do limitu 1 karty BANG! za tah.

„Sejmi“: Pokud otočíš J, Q, K nebo A, vezmi si Revolver s nožem zpět do ruky.

Upřesnění: Nelze ho použít během Duelu nebo proti kartě Indiáni!

 

MOST WANTED (NEJHLEDANĚJŠÍ)

Symbol karty

Každý hráč „sejme“:

Symbol piky = ztrácí 1 život.

Upřesnění: Pokud jsou efektem této karty zabity všechny postavy, vítězí bandité.

 

PER UN PELO! (K ZEMI!)

Symbol Vedle!

Vezmi si kartu, proti které jsi použil efekt Vedle! z této karty.

Upřesnění: Pokud jste použili efekt Vedle! z této karty proti efektu, který nevyvolala žádná skutečně zahraná karta (například když Ironhorse dorazí na konečnou), žádnou kartu si nedoberete. Jestliže zahrajete K zemi! proti Revolveru s nožem, ziskáte ho pouze tehdy, jestliže se Revolver s nožem nevrátí do ruky svého původního vlastníka.

 

PROSSIMA FERMATA (PŘÍŠTÍ STANICE) 2ks

 

Upřesnění: Pokud díky efektu této karty dorazí vlak na konečnou, doberte si 1 kartu ještě předtim, než se případně vyhodnotí efekt lokomotivy.

 

RAPINA AL TRENO (VLAKOVÁ LOUPEŽ) 2ks

Symbol Vedle!

Počítá se do limitu 1 karty BANG! za tah. Hráč, který je cílem této karty se musí za každou svou kartu ve hře rozhodnout: buď ji odhodí, nebo se stane cílem efektu BANG!

Upřesnění: Vyberte jakéhokoli hráče. Tento hráč se musí u každé své karty ve hře jednotlivě rozhodnout, k čemu dojde. Pokud se rozhodne stát se cílem efektu BANG!, může ho zrušit všemi povolenými způsoby (zahráním karty Vedle!, úspěšným „sejmutím“ u Barelu atd.). Každý efekt BANG! se vyhodnocuje odděleně.

 

SACCO DI SOLDI (PYTEL PENĚZ)

Pokud má vrchní karta na odhazovací hromádce hnědý okraj, zkopíruj její efekt.

Upřesnění: Tuto kartu nemůžete zahrát mimo svůj tah.

 

SCAMBIO (VÝHYBKA)

Vyměň 1 svou kartu ve hře za jinou kartu ve hře.

Upřesnění: Pokud si vezmete novou zbraň a máte již nějakou další ve hře, musite starší zbraň odhodit. Nezapomeňte, že nemůžete mít ve hře více kopii téže karty (například 2 Barely). Jestliže takto získáte Vagon duchů a jeho předchozí majitel nemá žádné životy, okamžitě vypadává ze hry. Šerif takto nemůže ziskat Vagon duchů ani Vězení. Nezapomeňte také, že karty tvořící vlak se nepovažují za karty „ve hře“, takže je nelze pomocí Výhybky získat.

 

SERBATOIO (VODOJEM)

 

Upřesnění: V rámci efektu této karty není dovoleno posunovat vlak; smíte si vzít pouze vagon. Vagon získaný pomocí této karty se nepočitá do limitu získání 1 vagonu za tah.

Modré karty

 

CASSAPORTE (POKLADNA)

Na konci svého tahu si dober 1 kartu.

Upřesnění: Dobranou kartu nemůžete zahrát v tom samém tahu. Kartu si dobíráte, i když jste ve Vězení.

 

MAPPA (MAPA)

Než si ve svém tahu dobereš karty, podívej se na vrchní 2 karty z balíčku: jednu z nich můžeš odhodit.

Upřesnění: Než si v 1. fázi svého tahu doberete karty, podívejte se na vrchní 2 karty z balíčku. Jednu z nich můžete odhodit. Tento efekt se aktivuje po všech „snímacích“ efektech (Dynamit, Vězení atd.) a před aktivací schopností všech postav.

 

RIMBORSO (ODŠKODNĚNÍ)

Kdykoli tě nějaký jíný hráč donutí odhodit nebo ti vezme jinou kartu než tuto, dober si 1 kartu.

Upřesnění: Jestliže vám některý jiný hráč vezme nebo odhodí jinou kartu než tuto (z ruky nebo ze hry), doberte si 1 kartu. Odškodnění nelze použít proti Vlakové loupeži.

Modré zbraně

 

DRAGOON

Symbol Na dostrel 2 Ve svém tahu můžeš zahrát 1 kartu BANG! navíc.

 

Výrobce a distributor pro ČR:
ALBI Česká republika a. s., Thámova 13, 186 00 Praha 8

BANG!® The Great Train Robbery™
Copyright © MMXXI, daVinci Editrice S.r.l., Via S. Penna 24, 1-06132 Perugia, Italy. All rights reserved.

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo