Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
BANG! - Pravidla Tisk
Středa, 21 Srpen 2019 18:53 | Napsal: srab

Hra pro 4 - 7 hráčů od 8mi let.

BANG! je hra ve westernovém stylu mezi skupinou banditů a šerifem. Také jsou tu pomocníci, kteří
šerifovi pomáhají vyhubit nepřátele, a odpadlík, jehož cílem je šikovně manévrovat a vydržet ve hře až do
samého konce. V BANG!u hraje každý hráč jednu z rolí, které proslavily Divoký západ.

OBSAH

 • 103 karet tří typů (lišící se rubem):
  • 7 karet rolí (šerif, odpadlík, 2 pomocníci, 3 bandité)
  • 16 karet postav s náboji na zadní straně
  • 80 hracích karet
 • 7 karet s přehledem symbolů
 • pravidla

POSTAVY A CÍL HRY
Cíl hry každého hráče záleží na roli, kterou si na začátku hry vylosuje.

Šerif musí zabít všechny zločince a odpladlíka.

Banditi musí zabít šerifa dříve, než šerif zabije je.

Pomocníci pomáhají šerifovi a vyhrají, jen vyhraje-li on.

Odpadlík se chce stát novým šerifem. Musí zůstat jako poslední hráč ve hře, to znamená nejprve zabít bandity a pomocníky šerifa a nakonec i šerifa.

PŘÍPRAVA
Ke hře budete potřebovat tolik karet rolí, kolik je hráčů, a to:

pro 4 hráče: šerif, odpadlík, 2 bandité;
pro 5 hráčů: šerif, odpadlík, 2 bandité, 1 pomocník;
pro 6 hráčů: šerif, odpadlík, 3 bandité, 1 pomocník;
pro 7 hráčů: šerif, odpadlík, 3 bandité, 2 pomocníci.

Zamíchejte uvedenou kombinaci karet a rozdejte po jedné každému hráči, aby nikdo neviděl, kdo jakou má. Šerif svou kartu otočí, ukáže ji ostatním a nechá ji před sebou ležet již otočenou. Ostatní se na svou kartu podívají, ale uchovají ji v tajnosti.
Zamíchejte 16 karet postav a nechte každého si jednu vylosovat. (Pro pokročilé hráče: každý hráč si vylosuje dvě postavy, z nichž si jednu vybere.) Každý hráč ukáže jméno své postavy a sdělí ostatním i její zvláštní schopnost. Poté si každý vezme jednu kartu postavy navíc a položí ji tak, aby byly vidět náboje na zadní straně karty. Částečně ji zakryje svou kartou postavy, aby bylo vidět tolik nábojů, kolik je znázorněno u obrázku jeho postavy. V průběhu hry bude množství takto nezakrytých nábojů znázorňovat počet životů postavy.
Šerif začíná hru s jedním nábojem navíc: má-li na kartě postavy uvedeny 3 náboje, bude mít na spodní kartě odkryté čtyři.
Zbylé karty rolí a postav nebudete pro hru potřebovat.
Všech 80 hracích karet zamíchejte a na začátku hry rozdejte každému hráči tolik karet, kolik má znázorněno nábojů na kartě své postavy (šerif má jeden život navíc a proto také dostane kartu navíc).
Zbylé karty položte doprostřed stolu jako lízací balíček. Každý hráč si může vzít pomocnou kartu s přehledem symbolů.

Poznámka: Během vaší první hry hrajte zjednodušenou verzi: před začátkem hry odstraňte z balíčku hracích karet všech 13 speciálních karet se symbolem knihy.

Postavy
Každá z postav má nějakou unikátní zvláštní schopnost, která ovlivňuje strategii hráče v průběhu hry. O tuto schopnost nelze v průběhu hry nijak přijít ani ji jakkoli změnit. U každé schopnosti je uvedeno, kdy ji lze využít, ale hráč není povinen ji využít vždy, když k tomu má příležitost. Přehled schopností naleznete v kapitole Postavy na konci pravidel. Počet nezakrytých nábojů na spodní kartě znázorňuje počet životů (zranění) nutných k vyřazení postavy ze hry a také nejvyšší počet karet, které může hráč této postavy mít na konci svého tahu (viz třetí fáze kola).
Příklad: Jesse Jones má čtyři náboje – životy. Během hry může dostat 3 zásahy, až na čtvrtý zásah zahyne a ze hry
vypadá. Navíc tento hráč může na konci svého tahu mít až 4 karty v ruce.
Na obrázku ale Jesse již jeden život ztratil, protože náboje na spodní kartě jsou jen tři: ještě dostane 3 zásahy a je venku ze hry! Navíc v této situaci může hráč hrající postavu Jesse mít na konci svého tahu maximálně 3 karty v ruce.

Poznámka: Pro potřeby pravidel Bangu! se nerozlišuje mezi hráčem, postavou a rolí. Jsou to výrazy mezi sebou naprosto zaměnitelné.

VLASTNÍ HRA

Hru začíná šerif a dále hra pokračuje po směru hodinových ručiček. Tah každého hráče je rozdělen do následující 3 fází:

 1. Líznutí dvou karet;
 2. Zahrání libovolného počtu hracích karet;
 3. Odhození přebývajících karet.

1. Líznutí dvou karet

Na začátku svého tahu si hráč z lízacího balíčku vezme dvě karty do ruky tak, aby je ostatní neviděli. Dojdou-li karty v balíčku, zamíchá se odhazovací balíček a použije se jako nový lízací balíček.

2. Zahrání herních karet

Hráč může zahrát karty ku svému prospěchu nebo proti jiným hráčům ve snaze vyřadit je ze hry. Hráč nemusí hrát žádné karty během svého tahu, stejně ale může zahrát tolik karet, kolik chce s následujícími omezeními:

 • lze zahrát pouze jednu kartu BANG! za tah;
 • nikdo před sebou nesmí mít vyložené dvě stejné modré karty.


Pokud chce zahrát kartu, řídí se symboly, které jsou vyobrazené na každé z nich. Tyto symboly jsou popsány dále. Karty můžete zahrát pouze během svého tahu (výjimkou jsou karty Pivo a Vedle!).

Každá zahraná karta účinkuje okamžitě a je poté odhozena na odhazovací balíček. Výjimkou jsou karty s modrým okrajem, jako například zbraň na obrázku, které mají dlouhodobější efekt. Tyto modré karty zůstávají na stole lícem nahoru před hráčem, kterému patří.

Tyto karty platí, dokud nejsou nějakým způsobem odstraněny ze hry (např. zahráním karty Cat Balou) nebo splněním speciální podmínky (např. Vězení nebo Dynamit).

3. Odhození přebývajících karet

Poté, co hráč již nechce, nebo nemůže hrát další karty, nastává třetí fáze jeho tahu. Hráč musí odhodit přebytečné karty tak, aby mu na konci tahu zbylo v ruce pouze tolik karet, kolik má právě teď životů (nezakrytých nábojů na spodní kartě). Poté pokračuje další hráč ve směru hodinových ručiček.

Vyřazení postavy ze hry

Ztratí-li postava svůj poslední život, je vyřazena ze hry a hra pro jejího hráče končí, nezahraje-li ihned kartu Pivo (viz dále). Jakmile je hráč vyřazen ze hry, ukáže ostatním jakou hrál roli a odhodí všechny své hrací karty do odhazovacího balíčku.

Poznámka: V tomto případě lez zahrát pouze kartu Pivo, nikoli však kartu Salón.

Tresty a odměny


 • Pokud šerif vyřadí svého pomocníka, musí odhodit všechny karty z ruky i před sebou.
 • Ten, kdo vyřadí ze hry banditu (i kdyby ho vyřadil sám bandita), si jako odměnu lízne 3 karty zbalíčku.


KONEC HRY

Hra končí, nastane-li jedna z následujících podmínek:

 1. Šerif je zabit. Odpadlík vyhrál, pokud je jediným, kdo je ještě naživu. Jinak vyhrávají bandité.
 2. Všichni bandité a odpadlík jsou zabiti. Vítězem je šerif a jeho pomocníci.

Poznámka: Hra pokračuje, jsou-li všichni bandité zabiti, ale odpadlík je stále ve hře (odpadlík se musí nyní sám postavit šerifovi a všem jeho žijícím pomocníkům).

Nová hra

Hrajete-li více jak jednu hru v řadě, hráči, kteří přežili, se na konci hry mohou rozhodnout, zda si ponechají své postavy (nikoli však karty v ruce nebo před sebou!) pro následující hru. Hráči, kteří byli vyřazeni během hry, si musí vylosovat náhodně novou postavu.
Chcete-li, aby si každý hráč vyzkoušel hrát roli šerifa, můžete se před hrou dohodnout, že tato role se bude posouvat vždy hráči po levici, zatímco ostatní role se losují náhodně mezi ostatní hráče.

KARTY

Vzdálenost mezi hráči

Diagram vzdálenosti mezi hráčiVzdálenost mezi dvěma hráči je minimum počtu míst mezi nimi, počítaje po směru nebo proti směru hodinových ručiček (podívej se na diagram vpravo). Vzdálenost je dost důležitá, jelikož běžně hráč dostřelí pouze na hráče ve vzdálenosti 1. Je-li hráč vyřazen ze hry, nezapočítává se jeho místo do vzdálenosti mezi hráči. Takto se v průběhu hry vzdálenost mezi hráči zmenšuje.

Dvě karty upravují vzdálenost mezi hráči:

Mustang: Hráč, který má před sebou vyloženou kartu Mustang, je viděn ostatními hráči na vzdálenost o jedna vyšší, tudíž je dál. On však na ostatní hráče vidí stále na normální vzdálenost.
Podívej se na diagram: pokud by měl A kartu Mustang ve hře, B a F by ho viděli na vzdálenost 2, C a E na vzdálenost 3 a D na vzdálenost 4, zatímco A by všechny ostatní hráče viděl na vzdálenost, jako kdyby kartu Mustang ve hře neměl.

Appaloosa: Hráč, který má ve hře kartu Appaloosa, vidí ostatní hráče na vzdálenost o jedna menší. Ostatní hráči ho však stále vidí na normální vzdálenost. Vzdálenosti menší než 1 se počítají jako 1.
Podívej se opět na diagram. Hráč A právě vyložil kartu Appaloosa, uvidí tedy B a F na vzdálenost 1, C a E
také na vzdálenost 1, D na vzdálenost 2. Ostatní hráči ho uvidí na běžnou vzdálenost.

Zbraně

Každý hráč může na začátku hry střílet do hráče na vzdálenost 1, tedy do hráče, který sedí hned po jeho pravici nebo levici (je to tím, že každý hráč od začátku hry třímá Colt 45, ačkoli tato zbraň není znázorněná kartou).

Chtějí-li hráči střílet na větší vzdálenost, potřebují mít ve hře některou ze zbraní. Karty zbraní mají modrý okraj, černobílou ilustraci zbraně a číslo v hledáčku, které znázorňuje maximální dosažitelný dostřel. Zbraň ve hře nahrazuje Colt 45, dokud její karta není nějakým způsobem odstraněna (např. zahráním karty Panika nebo Cat Balou). Hráč může mít ve hře pouze jednu kartu zbraně: chce-li zahrát jinou zbraň, musí tu dříve vyloženou odhodit. Nezapomeňte, že i když nemáte ve hře žádnou zbraň, stále třímáte Colt 45 a můžete střílet.

BANG! a Vedle!

Karty Bang! jsou základním prostředkem pro střelbu a snižování počtu životů ostatních hráčů. Chcete-li
zahrát zahrát kartu Bang!, tedy vystřelit na jiného hráče, musíte si ověřit:

 1. jaká je vzdálenost mezi Vámi a Vaším cílem a
 2. jste-li schopni svou aktuální zbraní na tuto vzdálenost dostřelit.

Příklad: Vraťme se zpět k diagramu, s jehož pomocí byla popisována vzdálenost mezi hráči. A chce střílet na C, tedy A chce zahrát kartu BANG! proti C. Normálně by byl C pro něj na vzdálenost 2, takže A by potřeboval zbraň střílející na tuto vzdálenost: nejspíše Schofield, Remington, Rev. Carabine nebo Winchester, nikoli ale Volcanic nebo Colt 45. Pokud by A měl ve hře kartu Appaloosa, viděl by hráče C na vzdálenost 1, takže by mohl použít libovolnou zbraň pro vystřelení. Pokud by C měl kartu Mustang ve hře, tyto dvě karty (Mustang a Appaloosa) by se složily a A by stále viděl C na vzdálenost 2.

Příklad: Pokud by D měl ve hře Mustanga, A by ho viděl na vzdálenost 4: pokud by A chtěl střílet na D, musel by používat zbraň s dosahem 4.

Hráč zasažený výstřelem karty BANG! (ten, na kterého byla karta zahrána) může okamžitě zahrát kartu Vedle!, aby výstřelu uhnul. Nezahraje-li Vedle!, ztrácí jeden život (změnu musí zaznamenat posunutím karty své postavy, aby zakryl o jeden náboj více). Pokud jsou zakryty všechny náboje (tzn. ztrácí právě poslední život), hra pro něj končí, nezahraje-li okamžitě kartu Pivo (viz následující odstavec). Hráči mohou uhýbat pouze výstřelům namířeným proti nim. Karta BANG! je vždy odhozena, ačkoli výstřel minul cíl, takže střelec okamžitě po odehrání odhodí kartu BANG! a jeho protivník odhodí kartu Vedle!

Pivo

Tato karta vrátí hráči jeden život (posuňte kartu postavy, aby bylo vidět o náboj více). Hráči nemohou získat větší počet životů, než je jejich počáteční množství (všichni hráči podle počtu nábojů na kartě postavy, šerif o jeden život více)! Karta Pivo nemůže být použita k vyléčení jiného hráče.
Kartu Pivo lze zahrát dvěma způsoby:

 • během vlastního tahu;
 • během cizího tahu, a to pouze v případě, když ztrácíte poslední život (tj. nestačí, když „jen“ ztrácíte jeden z životů).

Příklad: Hráč, kterému zbývají 2 životy, dostane 3 zásahy od Dynamitu. Zahraje-li 2 karty Pivo, zůstane stále naživu
se zbývajícím 1 životem (2 minus 3 plus 2), zatímco kdyby zahrál pouze jedno Pivo, hra by pro něj skončila, jelikož by mu nezbyl žádný život.

Poznámka: Kartu Pivo nelze zahrát, jsou-li ve hře již pouze dva hráči.

Líznutí

Některé karty mají na sobě symbol karty a vedle něj znak, ukazující účinek této karty. Hráč, který má vyloženou takovou kartu před sebou, si musí nejdříve „líznout“, tj. otočit vrchní kartu balíčku a odhodit ji. Pokud znak na otočené kartě v levém dolním rohu bude odpovídat vyznačené barvě (popřípadě ještě hodnotě), bude platit původní karta. V opačném případě se nic nestane: hráč neměl štěstí! Je-li na kartě uvedeno rozmezí hodnot, pak hráč musí otočit kartu s hodnotou zapadající do požadovaného rozmezí a barvy.
Uspořádání hodnot je toto: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K-A.

Příklad: Hráč A zahrál kartu BANG! na hráče D. Hráč D má před sebou vyložen Barel, který mu dává možnost se ráně (kartě BANG!) vyhnout, když otočená vrchní karta z balíčku bude srdcová. Hráč D tedy otočí a odhodí vrchní kartu lízacího balíčku, která však bohužel pro něho je piková. On má však stále možnost zahrát kartu Vedle!, což nejspíše také udělá.

SYMBOLY NA KARTÁCH

Na každé kartě je znázorněn jeden nebo více symbolů, které určují efekt karty. Podívej se na symboly na přehledové kartě.

BANG! (viz odstavec BANG! a Vedle!)

Vedle! (viz odstavec BANG! a Vedle!)

Vrátí jeden život – pouze hráč, zahrávající tuto kartu si vyléčí život, není-li uvedeno symbolem jinak.

Vezmi si kartu - Je-li určený nějaký hráč (odpovídajícím symbolem), můžeš si líznout náhodně kartu z jeho ruky nebo si vybrat některou, která před ním leží. Není-li symbolem určen jiný hráč, lízni si vrchní kartu z balíčku.

Zahoď kartu – tebou (a symbolem) určený hráč musí odhodit náhodně kartu z ruky nebo můžeš odhodit libovolnou kartu, ležící před ním.

Jakýkoliv hráč - toto určuje, že lze použít efekt této karty na libovolného hráče bez ohledu na jeho vzdálenost.

Všichni hráči – určuje, že efekt karty platí na všechny ostatní hráče, bez ohledu na vzdálenost a vyjma hráče, který kartu zahrál.

Jakýkoliv hráč, který je na dostřel – toto určuje, že efekt může být použít na libovolného vybraného hráče, který je však v dosažitelné vzdálenosti.

Jakýkoliv hráč na vzdálenost 1 – určuje, že tento efekt lze použít na libovolného hráče na vzdálenost 1. Pro tento výpočet vzdálenosti je nutné počítat s Mustangem a Appaloosa, nikoli však zbraněmi ve hře.

Tvoje vzdálenost od všech hráčů je větší o 1 – viz Mustang

Vzdálenost všech hráčů je menší o 1 – viz Appaloosa

Příklady :

Panika : Symboly říkají: „Lízni si kartu“ od „hráče na vzdálenost 1“. Lze si tuto kartu tedy líznout náhodně z ruky onoho hráče nebo si vzít kartu s modrým okrajem, která leží před ním.


Salón : Symboly říkají: “Vyléč si život”, a platí to pro “Všechny ostatní hráče”, a na následující řádce: “[hráč zahrávající tuto kartu] vyléč si život“. Celkový efekt této karty je ten, že si všichni hráči ve hře vyléčí jeden život.

SPECIÁLNÍ KARTY

Šest karet, majících na sobě symbol knížky, mají složitější efekty.

Dynamit : Hráč, který zahraje tuto kartu, ji položí před sebe: Dynamite zůstane před ním ležet celé kolo. Když hráč začne své následující kolo (a má Dynamite stále ve hře), před svou první fází si musíLíznout!(otočit a odhodit vrchní kartu balíčku): otočí-li kartu mezi 2 až 9 listů, Dynamite exploduje, odhodí se a hráč ztrácí 3 životy. V opačném případě pošle Dynamite hráči po levici, který musí ten samý test provést na začátku svého kola. Hráči si takto předávají Dynamite okolo dokud neexploduje (s efektem výše popsaným) nebo je odhozen pomocí karet Cat Balou nebo Panic! Je-li Dynamite u hráče společně s kartou Jail, testuje se nejprve Dynamite. Pokud by byl hráč zabit kartou Dynamite, jeho zabití není uvažováno jako zabití jiným hráče (pro pravidla Trestů a Odměn a schopnosti postav).

Duel : Hráč zahrávající tuto kartu vyzývá jiného hráče zíraje mu do očí. Vyzvaný hráč musí odhodit kartu BANG! Odhodí-li, hráč, který zahrál Duel musí odhodit BANG! a tak dále: první hráč, který BANG! neodhodí (buď nechce nebo nemůže), ztrácí jeden život a duel končí. Poznámka : nelze zahrát karty Vedle! během duelu, Duel není karta BANG!

Hokynářství : Po zahrání se otočí tolik vrchních karet balíčku, kolik je hrajících (živých) hráčů. Počínaje hráčem, co zahrál tuto kartu, se postupuje po směru hodinových ručiček a každý hráč si vybere jednu z otočených karet, kterou si vezme do ruky.

Indiáni! : Každý hráč, vyjma hráče, který tuto kartu zahrál, musí odhodit kartu BANG! nebo ztratit život. Nelze zahrávat Vedle! ani zkoušet se schovat za Barrel.

Vězení : Tato karta musí být zahrána před jakéhokoli hráče, který je tím uvězněn. Uvězněný hráč si musí „Líznout!“ před začátkem svého kola: otočí-li Srdce, utekl z vězení a karta Jail je odhozena a on pokračuje normálně ve svém tahu. V opačném případě odhodí Jail a ztrácí fázi 1 a 2 svého tahu, tudíž pouze musí odhazovat přebytečné karty, dle svého počtu životů. Zůstává možným terčem karet BANG! a může stále zahrávat karty Vedle! a Pivo mimo vlastní kolo. Karta Jail nemůže být zahrána na Šerifa.

Volcanic : hráč, který má tuto kartu ve hře může zahrát libovolný počet karet BANG! během svého kola. Tyto karty BANG! mohou být zahrány na ten samý nebo rozdílné terče, ale pouze na vzdálenost 1 (toto je znázorněno na kartě číslem v hledáčku).

POSTAVY

Bart Cassidy (4 životy) : kdykoli ztratí život, lízne si kartu

Black Jack (4 životy) : během první fáze svého kola ukáže druhou kartu, co líznul: je-li ta karta srdcová či kárová, lízne si ještě jednou navíc (již opět skrytě).

Calamity Janet (4 životy) : může používat karty BANG! jako karty Vedle! a naopak. Zahraje-li kartu Vedle! jako BANG! (jako efekt normálního výstřelu), nemůže zahrát další BANG! (tedy pokud nemá ve hře Volcanic). Této schopnosti může využívat i při Duelu, Indians atp.

El Gringo (3 životy) : lízne si náhodně kartu od hráče, který mu způsobí ztrátu životu (za každý ztracený život jednu). Nic se neděje, nemá-li protivník již žádnou kartu. Pozor na to, že zranění od Dynamitu není způsobeno hráčem, který Dynamite vyložil.

Jesse Jones (4 životy) : během první fáze svého kola si může vybrat, lízne-li si první kartu z balíčku nebo z ruky jiného hráče. Druhou kartu si vždy lízne z balíčku.

Jourdonnais (4 životy) : bere se, jako kdyby měl ve hře kartu Barrel. Jakýkoli opravdový Barrel ve hře přidává efekt k tomu fiktivní, čímž si jeho hráč může otáčet pro zrušení BANG! dvě karty (za každý Barrel jednu).

Kit Carlson (3 životy) : během fáze 1 svého kola se podívá na vrchní tři karty balíčku, vybere si 2, které si lízne a třetí vrátí na vršek balíčku.

Lucky Duke (4 životy) : vždy, když si má “líznout!”, otočí si vrchní 2 karty balíčku a vybere si, která se mu hodí. Obě karty jsou následně odhozeny.

Paul Regret (3 životy) : bere se, že má ve hře kartu Mustanga. Jakýkoli opravdový Mustang se přičítá k fiktivnímu.

Pedro Ramirez (4 životy) : během první fáze svého kola, může si líznout horní kartu z odhazovacího balíčku, druhou si lízne z lízacího.

Rose Doolan (4 životy) : bere se, že má ve hře kartu Appaloosa. Jakákoli opravdová karta Appaloosa se sčítá s fiktivní.

Sid Ketchum (4 životy): kdykoli může odhodit 2 karty z ruky, aby si vyléčil jeden život. Tuto schopnost může použít několikrát za sebou.

Slab the Killer (4 životy): protivníci, kteří chtějí zrušit jeho karty BANG! musí zahrát 2 karty Vedle! Schová-li se někdo úspěšně za Barrel, bere se to jako jedna zahrána karta Vedle! (je tedy nutné zahrát ještě jednu kartu Vedle!).

Suzy Lafayette (4 životy): kdykoli nemá žádnou kartu v ruce, lízne si novou z lízacího balíčku.

Vulture Sam (4 životy): kdykoli je hráč odstraněn ze hry, Sam získá všechny karty daného hráče, co měl v ruce a ve hře.

Willy The Kid (4 životy): může zahrát libovolný počet karet BANG! ve svém kole.


BANG!
od Emiliana Sciarri
© 2002-2006 daVinci Editrice S.r.l., Via T.Tittoni,3, I-06131 Perugia, Itálie, Všechna práva vyhrazena.