Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
BANG! - základní balíček Tisk
Pátek, 19 Listopad 2010 23:31 | Napsal: srab

103 KARET TŘÍ TYPŮ (LIŠÍCÍ SE RUBEM):

  • 7 karet rolí (šerif, renegát, 2 pomocníci, 3 banditi)
  • 16 karet postav s kulkami na zadní straně
  • 80 herních karet
  • 7 přehledů pravidel


7 KARET ROLÍ (ŠERIF, RENEGÁT, 2 X POMOCNÍK, 3 X BANDITA):

Šerif (1x) : musí zabít všechny zločince a renegáta.

Bandita (3x) : musí zabít šerifa dříve než on jeho.

Pomocník (2x) : pomáhají šerifovi a vyhrají, jen vyhraje-li on.

Odpadlík (1x) : chce se stát novým šerifem, musí zabít šerifa jako posledního a zůstat jako poslední hráč ve hře.


16 KARET POSTAV S KULKAMI NA ZADNÍ STRANĚ:

Bart Cassidy (4 životy) : kdykoli ztratí život, lízne si kartu.

Black Jack (4 životy) : během první fáze svého kola ukáže druhou kartu, co lízl: je-li ta karta srdcová či kárová, lízne si ještě jednou navíc (již opět skrytě).

Calamity Janet (4 životy) : může používat karty BANG! jako karty Vedle a naopak. Zahraje-li kartu Vedle jako BANG! (jako efekt normálního výstřelu), nemůže zahrát další BANG! (tedy pokud nemá ve hře Volcanic). Této schopnosti může využívat i při Duelu, Indiánech atp.

El Gringo (3 životy) : lízne si náhodně kartu od hráče, který mu způsobí ztrátu životu (za každý ztracený život jednu). Nic se neděje, nemá-li protivník již žádnou kartu. Pozor na to, že zranění od Dynamitu není způsobeno hráčem, který Dynamite vyložil.

Jesse Jones (4 životy) : během první fáze svého kola si může vybrat, lízne-li si první kartu z balíčku nebo z ruky jiného hráče. Druhou kartu si vždy lízne z balíčku.

Jourdonnais (4 životy) : bere se, jako kdyby měl ve hře kartu Barel. Jakýkoli opravdový Barel ve hře přidává efekt k tomu fiktivní, čímž si jeho hráč může otáčet pro zrušení BANG! dvě karty (za každý Barel jednu).

Kit Carlson (3 životy) : během fáze 1 svého kola se podívá na vrchní tři karty balíčku, vybere si 2, které si lízne a třetí vrátí na vršek balíčku.

Lucky Duke (4 životy) : vždy, když si má “líznout!”, otočí si vrchní 2 karty balíčku a vybere si, která se mu hodí. Obě karty jsou následně odhozeny.

Paul Regret (3 životy) : bere se, že má ve hře kartu Mustanga. Jakýkoli opravdový Mustang se přičítá k fiktivnímu.

Pedro Ramirez (4 životy) : během první fáze svého kola, může si líznout horní kartu z odhazovacího balíčku, druhou si lízne z lízacího.

Rose Doolan (4 životy) : bere se, že má ve hře kartu Appaloosa. Jakákoli opravdová karta Appaloosa se sčítá s fiktivní.

Sid Ketchum (4 životy): kdykoli může odhodit 2 karty z ruky, aby si vyléčil jeden život. Tuto schopnost může použít několikrát za sebou.

Slab the Killer (4 životy): protivníci, kteří chtějí zrušit jeho karty BANG! musí zahrát 2 karty Vedle Schová-li se někdo úspěšně za Barel, bere se to jako jedna zahrána karta Vedle (je tedy nutné zahrát ještě jednu kartu Vedle).

Suzy Lafayette (4 životy): kdykoli nemá žádnou kartu v ruce, lízne si novou z lízacího balíčku.

Vulture Sam (4 životy): kdykoli je hráč odstraněn ze hry, Sam získá všechny karty daného hráče, co měl v ruce a ve hře.

Willy The Kid (4 životy): může zahrát libovolný počet karet BANG! ve svém kole.


80 HERNÍCH KARET:

BANG! - BANG je základním prostředkem na střelbu a zabíjení ostatních hráčů. Chceš-li zahrát kartu BANG! pro výstřel na jiného hráče, musíš si ověřit:

1. jaká je vzdálenost mezi tebou a tvým terčem a
2. jsi-li schopen svou aktuální zbraní na tuto vzdálenost dosáhnout.


Vedle - Hráč zasažený kartou BANG! (ten, na kterého byla karta zahrána) může okamžitě zahrát kartu Vedle, aby výstřel zrušil. Nezahraje-li Vedle , ztrácí jeden život (změnu musí zaznamenat posunutím karty své postavy, aby zakryl o jednu kulku navíc na spodní kartě).

Pivo - Tato karta vyléčí hráči jeden život (posuňte kartu postavy, aby bylo vidět o kulku více). Hráči nemohou získat větší počet životů, než je jejich počáteční hodnota! Karta Pivo nemůže být použita k vyléčení jiného hráče.

Salón - Symboly říkají: “Vyleč si život”, a platí to pro “Všechny ostatní hráče”, a na následující řádce: “[hráč zahrávající tuto kartu] vyleč si život“. Celkový efekt této karty je ten, že si všichni hráči ve hře vyléčí jeden život.

Wells Fargo - Symboly ukazují lízni si tři karty.Hráč který tuto kartu zahraje si lízne tři karty.

Dostavník - Symboly ukazují lízni si dvě karty.Hráč který tuto kartu zahraje si lízne dvě karty.

Hokynářství - Po zahrání se otočí tolik vrchních karet balíčku, kolik je hrajících (živých) hráčů. Počínaje hráčem, co zahrál tuto kartu, se postupuje proti směru hodinových ručiček a každý hráč si vybere jednu z otočených karet, kterou si vezme do ruky.

Panika - Symboly říkají: „Lízni si kartu“ od „hráče na vzdálenost 1“. Lze si tuto kartu tedy líznout náhodně z ruky onoho hráče nebo si vzít kartu s modrým okrajem, která leží před ním.

Cat Balou - Symboly na kartě říkají: „Zahoď kartu jakémukoliv hráči.“ zda ze stolu či z ruky je na volbě hráče, který tuto kartu zahrál.

Indiáni - Každý hráč, vyjma hráče, který tuto kartu zahrál, musí odhodit kartu BANG! nebo ztratit život. Nelze zahrávat Vedle, ani zkoušet se schovat za Barel.

Duel - Hráč zahrávající tuto kartu vyzývá jiného hráče zíraje mu do očí. Vyzvaný hráč musí odhodit kartu BANG! Odhodí-li, hráč, který zahrál Duel musí odhodit BANG! a tak dále: první hráč, který BANG! neodhodí (buď nechce nebo nemůže), ztrácí jeden život a duel končí.

Kulomet - Karta Kulomet má efekt BANG! na všechny hráče, ale jelikož to není karta BANG!, můžete ji zahrát několikrát za kolo a po ní třeba i další kartu BANG!.

Mustang - Hráč, který má ve hře kartu Mustang, je viděn ostatními hráči na vzdálenost o 1 vyšší. On však ostatní hráče vidí stále na normální vzdálenost.

Appalossa - Hráč, který má ve hře kartu Appaloosa, vidí ostatní hráče na vzdálenost o 1 menší. Ostatní hráči ho však stále vidí na normální vzdálenost.

Barel - Hráč A zahrál kartu BANG! na hráče B. Hráč B má před sebou vyložen Barel, který mu dává možnost se ráně (kartě BANG! vyhnout), kdykoli otočená vrchní karta z balíčku bude srdcová. Hráč B tedy otočí a odhodí vrchní kartu lízacího balíčku, která však bohužel pro něho je piková. On má však stále možnost zahrát kartu Vedle, což samozřejmě také udělal.

Dynamit - Hráč, který zahraje tuto kartu, ji položí před sebe: Dynamit zůstane před ním ležet celé kolo. Když hráč začne své následující kolo (a má Dynamit stále ve hře), před svou první fází si musí Líznout!(otočit a odhodit vrchní kartu balíčku): otočí-li kartu mezi 2 až 9 listů, Dynamit exploduje, odhodí se a hráč ztrácí 3 životy. V opačném případě pošle Dynamit hráči po levici, který musí ten samý test provést na začátku svého kola. Hráči si takto předávají Dynamit okolo dokud neexploduje (s efektem výše popsaným) nebo je odhozen pomocí karet Cat Balou nebo Panika! Je-li Dynamit u hráče společně s kartou Vezení, testuje se nejprve Dynamit. Pokud by byl hráč zabit kartou Dynamit, jeho zabití není uvažováno jako zabití jiným hráče (pro pravidla Trestů a Odměn a schopnosti postav).

Vězení - Tato karta musí být zahrána před jakéhokoli hráče, který je tím uvězněn. Uvězněný hráč si musí „Líznout!“ před začátkem svého kola: otočí-li Srdce, utekl z vězení a karta Vězení je odhozena a on pokračuje normálně ve svém tahu. V opačném případě odhodí Vězení a ztrácí fázi 1 a 2 svého tahu, tudíž pouze musí odhazovat přebytečné karty, dle svého počtu životů. Zůstává možným terčem karet BANG! a může stále zahrávat karty Vedle a Pivo mimo vlastní kolo. Karta Vězení nemůže být zahrána na Šerifa.

Volcanic - Hráč, který má tuto kartu vyloženou před sebou může zahrát libovolný počet karet BANG! během svého kola. Tyto karty BANG! mohou být zahrány na ten samý nebo rozdílné terče, ale pouze na vzdálenost 1 (toto je znázorněno na kartě číslem v hledáčku).

Schofield - Zbraň umožňující vystřelit jednou na vzdálenost 2.

Remington - Zbraň umožňující vystřelit jednou na vzdálenost 3.

Carabina - Zbraň umožňující vystřelit jednou na vzdálenost 4.

Winchester - Zbraň umožňující vystřelit jednou na vzdálenost 5.